MARRIAGE... NEW YORK... 1600s-1800s

T-Taylor W

Tayner-Thiele

Thieleman-Thomson

Thomten-Tischner

Tisco-Tows J

Tows-Trun

Trun-Tylo

Tylor-Tz

Return to MARRIAGE A thru Z Main Return to MARRIAGE Main Back To BROOKLYN Main