enter name and hit return
Find in Page

1935-36 MEDICAL DIRECTORY OF NEW YORK (Hospitals of New York State-NYC ) Boroughs of Brooklyn, Queens and Richmond. Hospital Physicians List

BETHANY DEACONESSES HOSPITAL. 237 St. Nicholas av. Tel. Hegeman 3-4300. General. 100 beds. Supt., Rev.G. Bobilin. CONS. STAFF: E.E. Cornwall, W.D.Ludlum, O.A. Gordon, Jr., J.E. Jennings: ATTD. STAFF, PHYS.; R.T. Wheeler, G. Burkard, W.Quinn, H.C. Dirlam; SURG.: P. Manecke, Chr.; J.G. Dickert, C.A. Lubrecht, L. Koempel, C.D. Karutz, L.F. Knoll, T.M. Grodin, J. Horni, P. Manecke, Jr., A.G. Cook, W.F. Bozenhardt; Asst.: P. Gebel; RHIN. & LARYN.: C.H. Mueller, Jr., J.G. Holzberger; OPHTH: C. Mueller; OBST.: S.F. Sorgi; ROENT.: G. Forbes; ASSO. STAFF: R.R. Westover, A. G. Hinrichs, C.Janowsky. BETH-EL HOSPITAL. Rockaway Parkway & Avenue A. Tel. Minnesota 9-9000. General. 140 Beds. Maternity. 55 Beds. Supt., M. DeKaye. CONS. STAFF: E. Libman, F. Wise, B. Throne, C.G. Kerley, E.H. Bartley, I. Friesner, I.W. Held, S.P. Goodhart, B. Kramer, I. Kaplan, E. Moschcowitz, N.P. Rathbun, R. Clark; ATTD. STAFF: S.R. Blattels, Chr.; PHYS.: M.J. Dattelbaum, L. Harris, L. Byer, J. Schwartz; Assos.: S. Levine, J.L. Krupp, A.H. Marel, J.B. Plotkin, M. Jacobi, H.B. Reibstein, L. Wiland; Adjs.: M. Ant, H.W. Karp, H.H. Chester, M. Gross, H. Charles, C. Shiffman: Assts.: I. Darche, J.A. Teperson, S. Fuxon, M. Heller, L.I. Newman: SURGS.: J. Linder, Chf., H. Rabinowitz, A.H. Iason; Assos.: B. Kogut; Adjs.; M. Kaplan, D. Kershner, J.I. Anton; Assts.; D. Levinson, N. Grosof, I.C. Zuckerman, C.R. Feingold, H. Burger, PATH.: M. Jacobi; Assos.: A. Schwartz; Adj.: H. Bolker; Assts.: H. Rascoff, A.H. Heinrich, I.C. Zuckerman, M. Pernikoff; NEUR.: I. J. Sands; Asso.: I. H. Levin; asst. H. Agin; OPHTH.: J.H. Bailey; Asso.: S. Green; Adj.; C. Lack; Asst.: C. Lieberman; DERM.: B.B. Berkowitz; Asst.: W.Z. Spector; PED.: H.L. Ratnoff, B. Stoloff, H.R. Litchfield, A.M. Litvack; Assos.: M. Lippman, E.A. Saltzman, M. Jacoff, S. Brusilow; Adjs.: G.S. Meister, I. Uviller, H. Bloch, J. Rabinowitz; Assts.: J.H. Gillman, H. Rascoff, W.G. Grosof, L. Rosenblatt, L.L. Weiss, I. Cohen, G. Dorff, J. Glassman: ORTH.: B. Koven; Assos.:L. Faske, M.T. Koven: Assts.: N. Palley, H. Samuels; UROL.: A. Ravich, Chf.: C.E. Panoff; Adjs.: A.L. Greenberg, G.L. Esersky, C. Lippow; Asst.: H. Wohl, H. Bolker; GYN.: A. Koplowitz, P. Oginz; Asso.: H.M. Rabinowitz; Adjs.: O. Bloom, J.S. Beilly, S.L. Friedman, N. Reibstein, W. Levine, H. Loeb; Assts.: A. Heinrich, H.A. Warwick, S. Weiner, P. Leavitt; OBST.: S.L. Friedman, H.M. Rabinowitz, A. Koplowitz, P. Oginz; Assos.: O. Bloom, J.S. Beilly, N. Reibstein, W. Levine; Adj.: H. Loeb; Assts.: H.A. Warwick, J. Dissick, S. Weiner, P. Leavitt; OTO.-LARYN.: R.L. Moorhead, Chf., A. Roth, B.G. Gerzog, S. Hendelman; Adjs.: J. Feldman, M. Kopp, M. Goldfein, J. Gilbert, A. Schorr; PROCT.: Assos.: M. Canick, J.G. Rivkin; ROENT.: H. Taylor, Chf.; M. Dannenberg; Asst.: M. Goldenberg; DIABET.: Asso.: A.Z. Wolodarsky; ALLERGY: H. Markow, L. Sternberg; Asst.: B. Glasser, A.I. Kleinman; GASTRO-ENT.: R. Finkelstein; Adjs.: E. Lipschutz, I.A. Feder: Assts.: J. Hill, S. Toback, B. Richman, J.Dissick, M. Weiss, G. Ashe; CARDIOL.: S. Frucht; Asst.: M. Pomerance; RADIOL.: H. Teperson; Assts.: J.A.Teperson, N. Davis; HAEMATOL.: D. Kershner, J. I. Anton, J.Y. Cohen, C. Feingold: NEURO.-SURGS.: W.K. Ney, A. Kolodny; ANAEST.: H. Samuels; LAB.: M. Jacobi, Dir.: RECONSTRUCTION: SURGS.: A. Barsky, J.Safian. O.P.D. PHYS.: M.J. Dattelbaum, L. Harris, J. Schwartz, Chfs.; A.H. Marel, S.J. Bloom; J.B. Plotkin, S.. Levine, J.L. Krupp, H. Reibstein, L. Wiland, A.H. Ascher, L. Byer, D.R. Capson; Assos.: M. Ant, M. Gross, H.W. Karp, H. Chester, H. Charles, C. Shiffman; Adjs.: M. Heller, L.I. Newman, J.A. Teperson, S. Fuxon, Assts.: I. Pintov, A. Schwartz, E.I. Rafkin, M. Slater, O.S. Stern, M. Cooper, J. Ginsberg, B. Ginsberg, J. Lipschitz, I. Darche, H. Adler, L.O. Ringle, A. Hoodin, P. Lichtblau, M.H. Stein: Clin. Asst.: S.S. Heilwell: SURG.: J. Linder, Dr., H. Rabinowitz, Chf., A.H. Iason, A. Karver, J. Levitt, B.A. Kogut; Assos.: M. Kaplan, D. Kershner, J.I. Anton: Adjs.: N. Grosof, D. Levinson; Asst.: I.C. Zuckerman, J. Bloom, B.B. Rosenthal, M.B. Fried, M. Dickstein, H.H. Burger, E. Stein, S.E. Gittleman: Clin. Asst.: M. Klepper: PATH.: C.R. Feingold: OBST. & GYN.: A. Koplowitz, P. Oginz, S.L. Friedman, H.M. Rabinowitz, Chfs.: O. Bloom, N. Reibstein, P. Hecht, W. Levine, S. Weinstein, J. Beilly; Asso.: H. Loeb: Adj.: H.W. Warwick: Asst.: M. Feldman, J.J. Lieberman, S. Weiner, P. Leavitt, S. Solomon; Ped.: A. Litvack, H.L. Ratnoff, B. Stoloff, H.R. Litchfield, Chfs.: S. Brusilow, M. Appelman, M. Lippman, M. Jacoff, E.A. Salzman; Asso.: I. Uviller; Adjs.: G.S. Meister, J. Glassman, L.L. Weiss, J. Rabinowitz; Assts.: H. Rascoff, J.H. Gillman, M. Lerner, L. Rosenblatt, W. Grosof, M. Katcher, B. Schleifer, M.J. Bloom, A.M. Kleinman, H. Bloch; DERM.: B.B. Berkowitz, Chf.; assts.: W.Z. Spector, J. Lerman J. Cogan; Clin. Asst.: B. Berman; OTO.-LARYN.: R.L. Moorhead, Dir., A. Roth, B.G. Gerzog, S. Hendelman. Chfs.; Assos.: J. Feldman, M. Kopp, M. Goldfein, A. Schorr, J.G. Gilbert; Asst.: C.S. Stierman; GASTRO-ENT.; R. Finklestein, Chf.; Asso.: E. Lipschutz: Adjs.: J.M. Hill, B. Richman, G. Ashe, I. Feder, S. Toback, M. Weiss, J. Dissick; Asst.: M.H. Goldenberg: PROCT.: M. Canick, J.G. Rivkin: asst.: M.B. Fried; CARDIOL.: S. Frucht, Chf.; Assts.: M. Pomerance, I. Teitelbaum; ALLERGY: H. Markow, L. Sternberg, Chfs.: Assts.: B.S. Glasser, A.I. Kleinman, L. Levin; LAB.: M. Jacobi; Adjs.: A. Heinrich, N. Grosof; NEUR.: I. J. Sands, Chf., I. H. Levin; Adj.: H.V. Agin; OPHTH.: J. H. Bailey, Chf.: S. Green, Adj.: C. Lack; Asst.: C. Lieberman; UROL.: C.E. Panoff, Chf.: Asso.: G.L. Esersky, H. Bolker, A.L. Greenberg, H. Wohl, C. Lippow; ORTH.: B. Koven, Chf.; M.T. Koven, L. Faske; Assos.: N. Palley, H. Samuels: Assts.: J.I. Epstein, H. E. Beller, S. Bein; THYROID: Assos.: M. Gross, H. Fischer; ENDOCRIN.: G.B. Dorf; DIABET.: Clin. Asst.: L.C. Boas. BETH MOSES HOSPITAL Hart St. and Stuyvesant av. Tel. Foxcroft 9-0700. General. 212 Beds. Med. Dir., M.L. Dryfus, M.D. CONS. STAFF: I.W. Held, L. Stieglitz, R.S. Fowler, H. Vineberg, I. Friesner, J.H. Andrew, I. Rosen, L. Loewe, M. Keschner, I. Strauss, I.S. Wechsler; ATTD. STAFF. PHYS.: H. Joachim, Chf.; M.M. Banowitch, A. Hitlin, L.Loewe, W. Margulies, W. Rachlin, S. Shaftel, B. Davidson, D. Meiselas; Assos.: M. Ginsburg, B.J. Rappaport, A. Smith, B. Sternberg; Adjs.: H.E. Kroin, W. Morris, J. Schepps, A. Wallerstein; Assts.: W. Goldbusch, N. Hirsch, M. Hoffman, N. Kanner, A. Lapovsky, S.L. Mailman, S. Miller, M.H. Scholnick, L. Shnayeron, S. Sleplan, M. Spinrad, S.M. Weinreb: SURGS.: A.A. Berg, Chf.: J. Horni, Act. Chf.; H. Rabinowitz, I.E. Sirls, N. Rachlin; Assos.: H. Feldman, M.L. Levy, I.E. Sumner: Adjs.: B. Davidson, G. Doonelef, I. Levine, D. Miller, J. Morse, R. Schwartz, J. Tolmach, S.D. Weinstein; Assts.: B. Benenson, R. Bogan, S.G. Feuer, M. Goldberg, D. Levine, I. B. Lyon, S. Rachlin, G.A. Rawler, H. Reich, I. Skir; PED.: D. Gingold, Chf.; Assos.: J. Meisel, J. Kalish, M.E. Shapiro, N. Smith, H. Wexler: Adjs.: A.Feller, A. Fine, S. Levine, M. Resnikoff, B. Zohn; Assts.: A.A. Bernhardt, H. Bitter, H.M. Ellen, H.B. Fermaglich, A. Hechtman, C.D. Levein, L. Rachlin, S. Seckler, A. Slanger, J. Wagner; GYN.: M. Robinson, Chf.: D.Feiner; Assos.: H.S. Fischer, M. Goldstein, A. Hirsch; Adjs.: S. Brody, A.E. Greenberg, A.L. Henkin; Assts.: S.S. Geller, L. Lostfogel; OBST.: M. Robinson, Chf.; M. Goldstein; Assos.: B. Rabbiner, L. Seinfeld, C.C. Weitzman; Adjs.: W. Fink, M. Goldring, J.M. Levine, S.J. Sambur, I.B. Weinstein; Assts.: J. Gittleman, S. Kavaler, A. Mintzer, H. Perlman; EAR, NOSE & THROAT: R.L. Moorhead, Chf.; B.G. Gerzog, S.D. Greenfield; Assos.: M. Bakst, M. Rabbiner, A.H. Wechsler; Adjs.: J. Feldman, M. Kaufman, M. Silberman, H. Sporn; Assts.: I. Cohn, N. Lieberman, D. Mezz, H. Sackadorf, L.L. White; NEUR.: J. Browder, A. M. Rabiner; Assos.; E. Milch, A. Rubinowitz; UROL.: N.I. Slutsky; Assos.: B. Davidson, L. Drexler; Adjs.: H.D. Berlowitz, S. Soifer, M.H. Thurm; OPHTH.: J.H. Bailey, Adjs.: N. Cohen, D. Kravitz; Assts.: J. Dan, B. Rein; DERM.; B.B. Berkowitz, A. Walzer; Adj.: M.J. Cantor; Asst.: M. Lerner; GASTRO-ENT.: D. Meiselas; Assts.: N. Hirsch, S. Slepian; ORTH.: N. Rachlin, Adj.: J. Tolmach; Assts.: D. Levine, G.A. Rawler; PROCT.: Asso.: S.D. Weinstein; Asst.: I. Skir; IMMUNOL.: M. Walzer, Assts.: G. Flamm, H. Sherman; PATH.: A. Kantrowitz; TRANSFUS.: L. Loewe, Dir.; H. Feldman, D. Miller, A. Millman, B. Sternberg, A. Wallerstein; RADIOL.; C. Eastmond, Chf.; L.A. Held; Asst.: S.S.Amelkin. O.P.D. PHYS.: Clin. Assts.: B. Halperin, M. Jacobs, L. N. Kaplan, G. Liberman, M. Perlman, B. Rosenthal, S. Spiro, E.M. Tapper; SURG.: Clin. Assts.: J. Axell, M. Birnbaum, J. Brody, A. Drucker, J. Fern, A.N. Freuder, J.E. Fudell, H.M. Iserson, A.S. Lewis, J.J. Lille, W. Lieberman, I.M. Silberzweig, E. Sole, H. Tarr; PED.: Clin. Assts.: A. Baskin, A. Block, H.C. Lyons, N. Meltzer, A. S. Millman, M. Waxgiser; GYN.: Clin. Assts.: B. Cinberg, M. Dorr, D. Held, S.A. Hyshiver, F. Sheer, H. Grodzicker, M. Schram; OBST.: Clin. Assts.: N.M. Rabiner, J.D. Resnick, I. Tepperberg: NEUR.: Clin. Asst.: S. Karlan; OPHTH.: Clin. Asst.: C. Lieberman; DERM.: Clin. Asst.: M. Weiner; GASTRO-ENT.: Clin. Asst.: G. Liberman; GASTRO-INT.: D. Meiselas, Chf.; ORTH.: N. Rachlin, Chf.: CARDIOL.: Assts.: M. Ginsburg; IMMUNOL.: Clin. Asst.:B. Zohn. BROOKLYN EYE AND EAR HOSPITAL 29 Greene av. Tel. Sterling 3-6800. Eye, Ear, Nose and Throat. 143 Beds. Supt., H.R. Baker. CONS. STAFF: L. M. Andersen, A.C. Brush, J.W. Parrish, C. Jones, T. Howard, T.B. Givan, F.B. Hamilton, F.C. Paffard, P. Parrish, A. Potter, G.H. Roberts, R. Henderon, E.E. Cornwall, G.L. Kessler, T.L. Vosseler, J.C. Dickert, R.J. Morrison, J.A. deVeer, C.F. McCarthy, H.R. Merwarth, S.G. Villa, J.W. White, J. N. Evans, F. Senger, G.G. Cochran, Jr., J.J. Bottone, W. Coakley, A.F. Erdman, J.H. Crawford: ATTD. STAFF, SURGS: EAR, NOSE & THROAT: C.S. Pool, W.C. Braislin, B.C. Collins, C.G. Crane, C.E. Scoffield, R.L. Moorhead, J.W. Durkee, W.S. Shattuck, L.P. Addoms, F.L. Tucker, F.H. Lasher, W. Herbert, I.G. Cameron, F.J. McCammon, J.P. Baker, J.C. Auwerda; Assos.: A.A. DeYoanna, L.C. Menger, H.H. Patrie, G.R. O'Brien, F.L. Tucker, Jr., E.A. Calaghan; Assts.: L.M. Macdougall, C.R. Weeth, J.C. Holzberger, E.E. Woodland, C.W. Lupo, B. Welt, E.A. Sunde, S. Zwerling, S. D. Greenfield, A. Mangiaracina, T.B. Wood, Clin. Assts.: W.E. Stern, I. Kuritzky, T. Biondo, C.J. Jarka, L.D. Volk, H.D. Taterka, L.T. Cacioppo, J.J. Viviani, H. Sporn, D. Apostle, N.S. Carrozza, T.H. Fox, J.D. D'Angelo; EYE: P.C. Jameson, H.H. Waugh, J.H. Ohly, D.T. Bishop, J.H. Andrew, E.M. Beery, E.C. Place, C.A. Hargitt; Assos.: J.N. Evans, M. Lombardo, J.J. Madden, W.V. Moore, W. Moehle, J.M. Nova, W. B. Ebeling, J. Golding, J.A. Bilello, M.J. Buonaguro, W.B. Agan, R. Cutino; Assts.: A. Behrens, A. Hull, E. K. Hallock, W.F.C. Steinbugler, H. Sturcke, M.B. Bergmann, M.A. Lasky, J.M. Bruno, P. Tradelius, S. Frank, D. Kravitz, L.H. Keeler, V. LaRocca; Clin. Assts.: H.W. Burgess, L. Freimark, L. Jacobs, H.I. Weiss, J.M. Levitt, I. Jacobs, D. Swift. BROOKLYN HOSPITAL DeKalb av. and Ashland pl. Tel. Nevins 8-2900. General. 425 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Dir., W.G. Nealley, M.D. CONS. STAFF: F.E. West, R. Burbank, R. Clark, W. C. Wood, W.B. Brinsmade, W. Browning, F. Tilney, F. C. Eastman, W.S. Shattuck, W. Truslow, D.R. Lloyd, J.W. Parrish, P.C. Jameson, G.W. Tong, R. Kingman, N.T. Beers, G.L. Buist; SR. STAFF: J.M. VanCott, J.E. Jennings, R.L. Dickinson; ATTD. STAFF, PHYS.: W.H. Lohman, H.F. Kramer, E.P. Maynard, Jr., G.E. Anderson, J.L. Moore; Assts.; C.G. Williamson, R.S. Robertson, A.E. Lamb, J.J. Stefano, S.P. Bailey, R.J. Blaber, J.A. Curran, I.T. Rosen, P.C. Eschweiler; Clin. Assts.; D. Curnow, J. DeChristoforo, W.R.R. Granger, A. Ianora, G.S. Apelian, C.G. Smith, J. Schepps, M.Siegartel, F.G. Velardi, M.B. Clark, P. Dibrianza, R.K. Farnham, C.V. Granger, S.G. Senese, J.J. Flynn, N.M. LafLoofy, R.J. Carotenuto, S. Tannenbaum, J.M. Tarsy; SURGS.: E.K. Tanner, W.H. Field, D.D. Davis, A.W.M. Marino, E.J. Browder; Assos.: A.L. Smith, R.B. Miles; Assts.: S.A. Winning, L.J. Salmon, A.M. Buda, I. Skir: Clin. Assts.: S.A. Isquith, G.J. DeFerari, F.S. Linane, J. Brancati, K.H. MacGregor, A.L. Norris, A.W. Olson, H.S. McBurney, E.R. Kurz, F.A. Pizzi, T.R. Miner; LARYN.-OTOL.: C.G. Crane, F.H. Lasher, J.M. Taylor; Assos.: H.H. Patrie, E.A. Callaghan; Assts.; C.W. Lupo, J.M. Schmidt, A. Mangiaracina; Clin. Assts.: E.H. Hughes, G. Raziano, T. Biondo, C. Buckman; OPHTH.: C.A. Hargitt; Assos.: J.N. Evans, W.V. Moore; Clin. Asst.: D. Kravitz; ORTH.: D.E. McKenna; Assos.: L.G. Papae, J.I. Nevins: Clin. Assts.: H.P. Lange, R.P. Stevens: UROL.: N.P. Rathbun, W.F. McKenna, H.A. Fisher; Assos.: H.L. Wehrbein; Assts.: G.H. Palmer, H.W. Vinicombe, F.T. Bond, F.C. Hamm; Clin. Assts.: A. Cardinale, A. Fincke, G.F. Hogan, P. Goldfader, M. Koss, O.L. Mulot, R. Prigosen, J.N. Miceli; GYN. & OBST.: V.L. Zimmerman, E. Bishop, W.S. Smith; Assos.: J. Casagrande, G. G. Cochran, J.J. Madden; Assts: F. Wilson, W.F. Nelms, J.T. Wallace; Clin. Assts.: G. Rizzuti, T.R. Turino, G.M. Williams, A.T. Antony, J.E. Hall, J.P. Murphy, Jr., R.W. Smith, H.W. Gerdes, W.E. Stumpf: DERM.: J.C. Graham; Asso.: E.A. Gauvain; Assts.: G.F. Price, W. Bower: NEURO-PSYCHIAT.: H.W. Merwarth; Assts.: J.M. Schimmenti, F.N. Criden, P.G. Denker; PED.: A.D. Smith; Assos.: N.C. Field, H.A. Naumer, L. Rosenberg; Assts.: O.E. Eicher, F.C. Dudley, M. Berke, J. Pepe, L.H. Whitney; Clin. Assts.: A.K. Higgins, H. Weisler, H.R. Fox, G.M. Muller, L. Sherman, M.L. Funk, S.H. Fleri, H.C. Kretschmar, V.T. Weeks, S.M. Bloom, T.M. Lamb, S. Pennell: PATH.: J.W. Denton; Asso.: J.A. DeVeer; RADIOL.: R. Ingraham: Asso.: W.E. Howes: BACT.: L. Nerb; Asso.: F.A. Black. BROOKLYN NURSERY AND INFANTS' HOSPITAL 396 Herkimer st. Tel. President 4-4800. Babies--including quarantine. 80 Beds. Supt., Martha Hamon. CONS. STAFF: H.C. Allen, W.H. Blackman, J.R. Boyd, R. Lloyd, W.L. Love, S.W. Pallister, O.S. Ritch, N. Robinson, W.H. Price, J.H. Greener, J.A. Stewart, F.W. Shaw, R.L. Wood; ATTD. STAFF: J.G. Wright, Chf., H.S. DuCret, R. Johnston, E.T. Redmond, J. Bowie, R. Iler, R. Abbott, S. Banks, L.H. Whitney, J.H. Greener, M.H. Lutz, J. Pepe, T.C. Fry, M.H. Lutz, N. Foote. BROOKLYN STATE HOSPITAL Clarkson and Albany avs. Tel. Slocum 6-9600. Mental. 1300 Beds. Maintains School of Nursing. Supt., C.H. Bellinger, M.D. CONS. STAFF: W. Browning, E.E. Hicks, F.C. Eastman, C.S. Cochrane, J.M. Van Cott, I. Gray, W.F. McKenna, J. Ross, I. Sands, J.J. Hauff, H. Meyersburg, E.J. Browder. ATTD. STAFF: J.L. Bauer, J.T. Pilcher, E.C. Bernauer, C.W. Lupo, O.C. Perkins, B. Ehrenpreis, K.T. Young, R. Cutino; RES. PHYS.: 1st Asst.: F.R. Haviland; Clin. Dir.: A.E. Witzel: PATH.: I. M. Derby; Sr. Assts.: A.M. Agnew, S. Moore, M.D. Riemer, N. Beckenstein; Assts.: A. Palombo, J.A. Bianchi, J.L. Nelson, C.F. Terrence, J.W. Wycoff, H.S. Millett. BROOKLYN WOMEN'S HOSPITAL 1395 Eastern Parkway. Tel. Slocum 6-8500. 40 Obstetrical Beds. 48 Nursery Beds. 10 Gynecological Beds. Supt., B.A. Budd, R.N. CONS. STAFF: F.C. Holden, H.B. Matthews, L. Schwartz, J. Linder, J. Jennings: ATTD. STAFF, PHYS.: S. Volet, J. Schwartz.; Asso.; C. Windwer; Adj.: I.H. Sackadorf: SURG.; H. Feldman; Asso.; M. Lefkowitz; Assts.: M. Kopp, H.A. Asher; OBST.; M.A. Lampert, J. Halperin, S.L. Siegler; Assos.; A.M. Levine, S. Colliss; Adjs.: H. Schenkman, C.C. Weltzman, M. Geshwind, D. Goldstein, R. Bailin, S.J. Toback; Assts.; S. Brody, A. Salmowitz, B. Dinerman, S. Goldstein, B.H. Schoolnik, N.S. Reimer, R.B. Silverstein, H. Minars, H. Cohen, N. Dannenberg, M. Sandler, H. Collisner, T.H. Grundfast, I. Beris, I. Bernstein; GYN.: J. Halperin, M.A. Lampert; Assos.: S.L. Siegler, A.M. Levine; Adjs.; D. Goldstein, C.C. Weitzman, H. Schenkman, M. Geshwind; Assts.; S.J. Toback, R.B. Silverstein, R. Bailin, N.S. Reimer, S. Brody; UROL.; W. H. Goldberg, L. Drexler, S. Pearlman: Asso.: M. Shure; Assts.: A.Segal, L. Radin, I. Ocko; PED.: B. Stoloff, H. Litchfield, J.J. Schneider: Assos.: I. Salevitz, J.C. Solomon, I. Uviller, B. Greenberg; Adjs.: J. Glassman, J. Gillman, S.T. Markoff, J.R. Rabinowitz; Assts.: M. Appleman, R. Goldberg, L. Weiss, A.M. Kleinman, L. Rosenblatt, H.L. Herman. J. Avin; NEUR.: I.J. Sands, A.M. Rabiner, M.M. Sherman: RADIOL. & X-RAY: J. Kaufman, H.I. Teperson; ROENT.: M. Dannenberg; Asst.; B.E. Greenberg; OPHTH.: J. Bailey: OTO.-LARYN.: L.E. Berger; DERM.: B.B. Berkowitz; ORTH.: B. Koven, L. Faske, S.A. Bernstein: PATH.: M.A. Goldzieher; HAEMATOL.: I. Sherman; Asso.: J. Anton; METAB.: W. Collens; PROCT.: Asso.: M. Canick; PLASTIC SURG.: Asso.:L. F. Crasson. O.P.D., GYN.: J. Halperin, M. Lampert, S.L. Siegler, Chfs.: A. Levine: Assos.: D. Goldstein, R. Ballin, S.Toback, W. Fink, H. Schenkman, C.C. Weitzman, M. Geshwind; Adjs.: R. Silverstein, A. Tabershaw, N. Reimer, B. Schoolnick, J. Weinstein, I. Beris, H. Collisner, T.H.Grindfast, S. Brody; assts.: B. Dinerman, S. Goldstein; PED.: H. Litchfield, B. Stoloff, J.J. Schneider; Adjs.: J.C. Solomon, J.R. Rabinowitz, J. Gillman, S.T. Markoff; Assts.: L. Weiss, L. Rosenblatt, A.M. Kleinman, G. Meister, J. Avin, H.L. Herman, R.B. Goldberg; SURG.: H. Feldman, Asso.: M. Lefkowitz; ENDOCRIN.: M.A. Goldziehr; Asst.: B.B. Alperstein; G.-U.: S. Pearlman, Chf. BUSHWICK HOSPITAL Putnam and Howard avs. Tel. Foxcraft 9-7200. General. 122 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Supt., Marie Licht, R.N. CONS. STAFF: R.M. Rome, E.H. Fiske, V.L. Zimmerman, R.L. Moorhead, H.H. Morton, B. Throne, C.L. Nichols, N. Rathbun; ATTD. STAFF, PHYS.: M. Weissberg, J. Balderson, I. Briller; Assos.: A. Weber. S. Leventhal, M. Rainone, H. Fredd; Assts.: A.J. Scalise, C. Giovinco, E. Zukauckas, M. Berkowitz, S. Rothbart, M. Nadel, D. Langsam, F. Zimmerman, H. Fried, M. Slater; SURGS.: G.H. Reichers, P.E. Smith, H.W. Benoit, B.F. Maggio, H. Lipton, A. Fardelman; Assos.: W. Lynn, H. Rhame, J.F. Raycroft, H. Kaiser, H. Peter, H. Abrahams, D.Mascola; Assts.: V. Maggiore, H. Liefield, S. Dia, J. O'Loughlin, C. Brown, D. Monhelt, F.X. Circelli, G. Sprenger, M. Pernikoff, J.T. Hardy, C. Passalacqua, V. Maggio; GYN.: W.E. Lippold, H. Dangler, N. Adler; Assos.: W.E. Vogt, S. Schussheim; Assts.: C.D. Gackenheimer, J. Romano, M. Interrante, A.D. Milman, M. Sarrell; OBST.: N. Adler, A. Mannel, M. Abbene; Assos.: W. Walenta, C.K. Levy; Assts.: J.J. Calcagno, S. Schmerzler, A. Devito, S. Weinreb, D. Helfond; PED.: S. Lazarus, J. Paulonis; Asso.: N. Ingoglia; Assts.: F.Garttner, L. Kessler, G. Levine; DERM.; W. Best; OTO.-RHINO.-LARYN.; L.C. Menger; Assos.: H. Rubin, W. Grant, J. Brandriss, A. Cameron; Asst.: H. Kozak; OPHTH.: J.H. Andrew; Assos.: W.B. Agan, M. Bergmann; NEUR.: O.C. Perkins; Asst.: J.L. Abramson; G.-U.: F.C. Hamm; Asso.: M. Kramer; Asst.: N. Brumer; Orth.: J.L'Episcopo; PROCT.: A.W.M. Marino: TOXICOL.: A. Goettler; ROENT.: C. Eastmond; PATH.: J. Werne; Asst.: V. Maggio; Clin. assts.: J. Berman, F.H. Jaklitsch; AUXILIARY STAFF: S. Azzara, J. Waluk, A. Cheifitz, N. Ginsberg, H. Sohn, S. Matelson, A. Schauf, G.A. Rawler, J.E. Arliss, J. Viviano, H. Gruber, J.A. Ferguson, E. Duhan, A.I. Robinson. CALEDONIAN HOSPITAL 132 Parkside av. Tel. Buckminster 2-6100. 130 Beds. Maintains Training School for Nurses. Supt., N.E. Young. CONS. STAFF: M.L. Bodkin, W.C. Braislin, W. Browning, H.E. Fraser, W.P. Healy, T. Howard, C. Jameson, J.E. Jennings, G.W. Kosmak, J.J. Moorhead, R.L. Moorhead, C.d. Napier, R. Ottenberg, W.H. Rankin, W. Schroeder, Jr. ATTD. STAFF, PHYS.: G.A. Merrill; Assos.: J.H. Crawford, D.A. McCarthy, W.A. McLaren; Assts.: G.H. Barber, H.F. Beakey, F.M. Goodchild, R.F. McDonald, H.V. Merrell; SURGS.: J. Tenopyr: Assos.: J. Brinkman, E.J. Browder, G.G. Dixon, R.B.Miles, O. Tenopyr; Assts.: L.G. Bodkin, W.F. Brounough, J.H. Clark, J.R. Comerford, F.J. Donigan, J.J. Gainey, H.H. Leonhardt, J.J. Leban, D.A. McAteer, H.S. McBurney, T. Miner, I. Silverman, P.J. Shammon; GYN. & OBST.: W.A. Jewett; Assos.: M.V. Armstrong, J.E. Miles, A.S. MacGregor, G.G. Nicosia; Assts.: W.P. Corriero, W.T. Daily, M.G. DerBrucke, W.D. McCarthy, E.A. Resnick, A.A. Schenone, H. Strauss; G.-U.: G.R. Horton; PED.: W.D. Ludlum; Asso.: L.V. Hanlon; Asst.: L.A. Koch; OPHTH.: J.H. Ohly; Assts.: W. Moehle, W.F.C. Steinbugler: DERM.: E.A. Gauvain; Asst.: A.M. Persky; PATH.: W.W. Hala; Assos.: R.W.Auerbach, B. Comeau; Asst.: J. Plotkin; OTO.-LARYN.: J.W. Durkee; Asso.: J.E. Auwerda; Assts.: H.G. Stack, E.A. Sunde; NEUR.: O.C. Perkins; Assts.: R.C. Kimball, S.S. Lamm; RADIOL.; A.L.L. Bell; Asso.: L.M. Anderson; Asst.: E. Mendelsohn; ORTH.: Assts.: R.C. Williams, K.T. Young. CARSON C. PECK MEMORIAL HOSPITAL Albany av. and Crown st. Tel. Slocum 6-0700. General. 120 Beds. Med. Dir., M.T. Hopper, M.D. Supt., S.D. Hunter. ATTD. STAFF: G.F. Lazarus, T.L. Vosseler, C.S. Cochran, R.E. Eckardt, R. Abbott, R.I. Lloyd, H.C. Allen, O.A. Gordon, Jr., R.L. Wood, R.E. Stetson, J.C. Rushmore, C.E. Eastmond, P.E. Jourard, J.G. Wright, W.W. Hala, C.F. Bornmann, A. Bornmann, N. Beers, S.D. Banks, C. Campbell, M.N. Foote, E.W. Fisher, H.F. Wikle, J.M. Schmidt, W.H. Price, S.P. Bailey, J.B. L'Episcopo, S. Emy, H.N. Moses, K.D. Nichol; ADJ. STAFF: N. Robinson, S.W. Pallister, G.H. Iler, W.C. Durrin, J.A. Stewart, C.A. Peake, A.J.O'Connor. CONEY ISLAND HOSPITAL Ocean P'kway and Av. Z. Tel. Sheepshead 3-1140. General. 300 Beds. Med. Supt., Stephen H. Ackerman, M.D. CONS. STAFF: E. Goetsch, A. Bogart, C. Napier, V.A. Robertson, J.L. Cobb, L.Warren, J.M. Van Cott, A.C. Brush, W. Browning, S.J. McNamara, J.J. Sheehey, W.Schroeder, Jr., C.H. Laws, C.W. Stickle, O.P. Humpstone, A.L.L. Bell, G.G. Fisher, H.M. Smith, T.J. Kirwin; ATTD. STAFF, PHYS.: P.I. Nash, Chf., T.J.Longo, M. Mensch, I. Gray, J.A. Buchanan, S. Warsaw; Assos.: I. M. Stillman, M.H. Scholnik, A.L. Burger; L. Cohen; Assts.: M. Feinman, H. H. Klein, A. Cohen, A.A. Levin, M. Teplitz, O.S. Stern, P. Chodack, W.G. Wolfert, C.J. Siegman, H.M. Robinson, M. Levine, J. Melnick, M.M. Dansky, J.F. Warshaw, H. Sherman, D.B. Glickman, I. Silver, B. Trachtman; SURGS.: R.F. Barber, Chf.; D.A. McAteer, G. Webb, J.E. Miles, J.E. Hammett, P. Goldstein; Assos.; H. A. Mackler, A. Mandelberg, E.D. Resnick, J. Brinkman; Assts.: W. Bronaugh, J. Manzella, A.F. Sava, H. Colin, W. Sheinfeld, M. Whitehall, F. Donigan, J. McManus, R.M. Toll, E.Lawrence, T.J. McKiernan, L.P. Lane, R.P. San Filippo, A.R. Caruso, T.F. Nevins, B. Friedman, J. Sachs, G.A. Clark, M. Gosis; ROENT.: E. Mendelson; Asst.: H. Greenfield; OBST.: H.B. Matthews, Chf.; P.E. Wesenberg, A.C. Graves, M.G. DerBrucks; Assos.; J. Freedman, J.T. Sherman; Assts.: H.A. Firestone, J. Soifer, B. Goldbaum, W. Zide, B.B. Wetchler, H.W. Weinstein, S.I. Schantz, H.L. Clark; PED.: J.P. Pendleton, Chf.; J.C. Hamilton, S. Nussbaum, J. Rosenblum; Asso.: M. Palinsky; Assts.; S.H. Pohl, H.H. Rossman, L. Bonfield, P. Fauci, M.Bonfield, I. Sackin, I.G. Fuhr, M.H. Feldman, I.M.Kaplan, E.C. Baum, M.C. Kemelhor, A. Ricklin, S.Goodman; UROL.: J.S. Read, Chf.; E. Salwen, P.C. Fleri, A.D. Segal; Assos.: J.J. Hayes; Assts.: I.J. Baron, H. Ginsberg, A. Porrazzo, P.R. Vivirito, M.M. Goldberg, L.G. Goldberg, P. Katzen; OPHTH.: R.M. Rogers, Chf.; S. Frank; Assos.: M. Lasky, B. Shermer; OTO.-RHINO.-LARYN.: M. Meyersburg, Chf.; T.B. Wood, P. Bernstein; Assos.: M.A. Sher, A. Fine; Asst.: H. Nattis: DERM.: G.F. Price; CARDIOL.: L.H. Sigler; PHYSIO.-THER.: S. Warsaw; Asst. : H.T. Zankel; PATH.: H. Fink, J.R. Oliver; NEURO.-PSYCHIAT.: I.J. Sands. O.P.D.: PHYS.: Clin. Assts.: M.A. Altman, B.M. Raskin, L. Ames, F. Ashley, I. Fruchs, T.J. Grieco, N. Shapiro, M.I. Teicher, J. Viviano, S. Zeiger, J. Goldberg, J.M. Ain, L. Wartels, R.D. Orzeck, J.J. Selinkoff, M. Gratz, H. Weinstein, T. Stein, S. Heilweil, B. Kopp, M.M. Reckson, L. Levin, B.S. Feinberg, J. Altman; SURGS.: Clin. Assts.: C. DeRago, M. Feldman, A.W. Fuss, E.A.Carpinello, M.H. Cohan, D.H. Schulman, S. Smelensky, N. Folkman, D.B. Lapidus, L.J. Baronberg, A.G. Favazza, M. Fond, S.F. Grant, S.J. Low, M. Morris, L. Pellman, B.H. Oremland, A.A. Richman, D. Rossi, J.S. Somer, P. Leavitt, L. Harrington, B.I. Heller, L.A. Savarese, J.S. Rothman, A.D. Klein, A.I. Beacher, A. Gottlieb, A.LaRuso, E. Eisenberg, I. Durk, I.E. Blecher, W. Engler, T.H. Fox, A.G. Favazza, J.S. Somer; OBST.: Clin. Assts.: I.J. Nachamie, O. Wald, E. Livigi, M.A.R. Raia; OTO.-RHINO.-LARYN.: M.C. Simon, M.B. Berman, B. Candib, D. Mezz; PED.: Clin. Assts.: J.B. Ostroff, H.A. Phillips, M. Grilihas, L. Rosenblatt, J. Daiven, M.W. Greenberg, S.M. Ramer, I. Rudolph, S.L. Swiller, F. Weinberg, N. Millman, L.F. Gentile; OPHTH.: Clin. Asst.: D.J. Sibener; CARDIOL.: Clin. Assts.: M.C. Snitkoff, S. Jacobs: PATH.: Clin. Asst.: F. Weinberg; G.-U.: Clin. Assts.: T. Gualtieri, G. Abeloff. CREEDMORE STATE HOSPITAL Queens Village, N.Y. Tel. Hollis 5-1301. Mental. 4000 Beds, Supt., George W. Mills, M.D. CONS. STAFF: F.G. Riley, K.T. Young, H. Meyersburg; ATTD. STAFF: L.H. Moss, G.E. Pauley, G.A. Distler, A.L. Voltz, A.E. Baker, W.H. Jessup, O.C. Perkins, R. Boenke; RES. PHYS.: Ist Asst.: J.H. Travis: Clin. Dir., C. Buckman; Sr. Assts.: K.G.Brockman, F.M. Criden, H.L. Smith, J. Moore, F.B. Glasser, H. Rickless; Assts.: J.L. Bennett, R.J. Hall, F.A. Donaldson, A. Tagliavia. CUMBERLAND HOSPITAL Auburn pl. and N. Portland av. Tel. Cumberland 6-1880. General. 321 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Med. Supt., M. Seide, M.D. CONS. STAFF: G.P. Lazarus, T. Howard, W.L. Love, R.B. Opitz, W. Schroeder, jr., W.L. Reeve, H.S. DuCret, W.C. Durrin, W.N. Price, R.I. Lloyd, J.G. Wright, C.W. Berry, C.G. Crane, R.A. Abbott, R.L. Moorhead, G.I. Swetlow, T.D. Adlerman; ATTD. STAFF: PHYS.: H. Joachim, Dir.: J.J. Guttman, S.P. Bailey, M.M. Banowitch, W.E. McCollum; Assos.: B.M. Eis, J. Young, S.H. Weinreb; Assts.: B.S. Gershwin, B. Mattikow, J. Brody, P. Saitta, G. Flamm, H. Ehrlich, A. Ianora, M.P. Calvacca, H.S. Goodman, J. Tessler, A.S. Lewis, A.M. Kleinman, E. Davis, R. cares, G.A. Manfradonia; Clin. Assts.: M. Feldman, N.W. Newman, B. Brandner, H.T. Kassel, A. Ascher, R. Imperiale, H.R. Epstein, A.E. Loscalzo, C.C. Langley, G. Rizzuti, W. Lipschutz, H. Freund, S.M. Miller, M. Lerner, M.Brahms, C. Berk, H.E. Alicandri, M. Scimeca, S. Houseman, B.B. Rosenberg, G. Koilo; SURGS.: J.E. Jennings, Dir.; H.T. Wikle, C.L. Davidson, M.N. Foote, J.J. Gainey, F.I. Shatara, G. DeYoanna: Assos.: J.A. Timm, H.L. Wagener, S.D. Banks, R. Goldberg, G.B. Reitz, P.E. Santangelo; Assts.: J.S. Beilly, F. LoPresto, E.K. Morgan, J.S. Dorian, E.P. Vitagliano, H.F. Potter, E.J. Patterson, B. Cinberg, C.B. Campbell, S. Weiner, H.T. Blair, C. Goldman, S.a. Isquith, L.R. Davidson, S. Davidson, L. Faske, A.R. Vanore, J.G. Rivkin, B. Kogut, J.I. Anton, J. Kaldor, C. Giuliano; Clin. Assts.: A. Adnopoz, A.L. Giardina, M. Lutz, L. Siskind, J.M. Morse, S. Bressler, H.A. Cherney, R.V. Schatken, J. DiNoto, M.E. Selkin, M. Interrante, M.B. Bangel, H. Charache, E.R. Kirz, E.S. Ames, H.H. Berger, S.T. Livingston, H.J. Kohlmann, D.S. Fettes, W.P. Corriero, J. Brancati, A.M. Levine, J. Sader, D. Goldstein, C.L. Dance, J. Krieger, B.J. Dinerman, E. J. D'Arata, V.L. Williams, L.G. Aide, E.W. Lipschutz, I.T. Soifer, D. Kershner, B. Kresberg; PED.: T.b. Givan, Chf.: J.a. Montfort, M.C. Field, S. Lamm: Assos.: M. Berke, K.Hill, T. Holzsager, M. Maliner, H. M. Horowitz; Assts.: D.D. Baden, A. Cheron, H.S. Douglas I. Marx, A. Gottlieb; Clin. Assts.: G. Campana, A.R. Mustonen, S.J. Ross, L.H. Whitney, V.T. Weeks, J.J. Falk, W.A. Weiss, N.S. Carrozza; NEUR.: F. Eastman, G.C. Parker; Asso.: L. Feinier; Clin. Asst.: V. deFrancesco; OBST.: W.C. Meagher, Dir.: H.S. Acken, Jr., S.L. Friedman; Assos.: S. Lubin, A.E. Dunbar; Assts.: A.T. Antony, R.J. DiNapoli; Clin. Assts.: H.D. Gold, C.E. Brennan, B. Daversa, A.E. Feldshuh, W.T. Carrington; OTO.-RHINO.-LARYN.: F.H. Lasher, C. Weeth, Assos.: A.C. Silver, L. Schlessel, B.N. Gottlieb, L.R. Usen: Assts.: M.D. Berger, G.H. Ding, J. Ruchman, S. Apfel, S. Kaplan; Clin. Assts.: J.J. Friedman, J. Shiffer, N. Lieberman, M. Silberman; OPHTH.: J.H.Bailey, Dir.: H. Sturcke, R. Cutino; Assts.: M.N. Harwin, J. Landesberg; clin. Assts.: C. Lieberman, J.M. Dan; UROL.: R.E. Kinloch, Dir.: L. Drexler, W.G. Flickinger; Assos.: B.M. Shure, M.A. Ferragamo; Assts.; G.L. Esersky, L.R. Lang; Clin. Assts.: A.H. Carson, R. R. Johnson; DERM.: T.C. Takami, B. Berkowitz; Assos.: L. Filips, J. Skeer; Assts.: S. Swetnick, St. E. E. Taylor, Clin. Assts.: H. Berkowitz, M.A. Fleeter, D.M. Davidson, M.S. Lemlich; ROENT.: H. Koiransky; Assts.: I.S. Silverstein, M.H. Goldenberg, F. Henkin; PATH.: S.H. Polayes; Assts.: W.b. Birnkrant, C.C. Weitzman, L. Dickar, A.N. Rosen, W.L. Berson. BROOKLYN CANCER INSTITUTE 109 Cumberland av. 100 Beds. Med. Supt., M. Seide, M.D. CONS. STAFF: J. E. Jennings, W. Schroeder, Jr.: Dir., I.I. Kaplan; Asst. Dirs.: R.P. Wadhams, W.E. Howes; ATTD. STAFF: PHYS.: L. Loewe; Asst.: S. Lenke; Surgs.: J.H. Bliss; Asst.: H. Strauss; RADIAT. THER.: W. E. Howes; Asso.: H. I. Teperson; Assts.: K. Oguri, H. Charache; UROL.; K. Oguri; OTO.-LARYN.: J. M. Schmidt; Asst.: A. Mangiarcino; PROCT.: C. Goldman. EAST NEW YORK DISPENSARY 131 Watkins st. Tel. Dickens 2-2389. General. Supt., Max DeKaye. ATTD. STAFF: PHYS.: H. Rosenberg, S. Fiderer; CARDIAC; S. Frucht, Chf.: SURGS.: H. Rabinowitz, Chf.: J.I. Anton, G.S. Meister, S. Fiderer, I.B. Malkin, J. H. Gillman; PED.: H. R. Litchfield, Chf.: H. Samberg, I. Uviller, L. L. Weiss, L. Rosenblatt, A. Liveson; GYN.: J. Halpern, Chf.: S. M. Gluck, I. Beris, R. Goldberg, B.H. Schoolnick; DERM.: W.Z. Spector, J. Cogan, M.A. Fleeter; RECTAL: M. Canick, Chf.; E.L. Hergert; EAR, NOSE & THROAT: L. Smirnow, L. Schlossman, I. Shulman; EYE: C. Lack; ORTH.: N. Palley, D. Levine; NEUR.: I.H. Levin; DIABET.: A. Wolardarsky; ROENT.: M. Dannenberg, B. E. Greenberg, M.H.Goldenberg. EVANGELICAL DEACONESS HOSPITAL 623-629 Chauncey st. Tels. Glenmore 5-5115-5116-5117. General. 85 Beds. Supt., Rev. A. D. Pfost. ATTD. STAFF: R. R. Westover, H. Trautman, J.F. Wolfram, H. J. Jauch, G.P. Christ, J. T. Hardy, J. Jacaruso, R.F. Koch, E. Blaise, R. Mule, L. J. Taormina, J. R. Gibson, H. C. Dirlam, J. G. Hill, E. A. Flemming, F. A. Kaicher, A. Harris, A. Fincke, S. W. Bates, D. B. Blumenfeld, H. D. Bucalo, H. Kaiser, W. E. Lippman, W. L. Lynn, P. K. Maloney, W. C. Meagher, L. C. Menger, J. A. McCabe, A. J. McGowen, J. A. Novelli, J. Serwer, M. J. Sheehy, P. E. Smith, H. J. Rosenthal, A. Meyer, F. Caponegro, H. G. Peter, M. E. Marten. FLUSHING HOSPITAL Forest av., Flushing. Tels. Flushing 9-2000 to 2008 and 9-2022-2023. General. 258 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Supt., T.B. Lowerre CONS. STAFF: H.C. Courten, A.M. Judd, C.H. Smith, A.S. Wilson, A.B.Reese, H. M. Imboden, F.M. Law, F. Hawkes, C.B. Story, D. Gordon, H. Brooks, A.B. Duel, R. Lewis, J. L. Joughlin, T.H. Cherry, H.H. Morton, E. L. Keyes, jr., J. J. Rothwell, P. J. Flagg, H. S. Vaughan; ATTD. STAFF: PHYS.: J. D. MacPherson, Emeritus; W. M. Stone, Dir.: J. F. Dick, E. P. Ward, J. MacLeod, F. B. Wood; SURGS.: C. B. Story, Emeritus; J. S. Thomas, Dir.: J. deR. Combes, A.S. Lowsley, W. K. Rogers, J. N. Wickham; Assts.: C. N. Baker, L. Breitbart, C. H. Ellard, W. R. Schoonmaker; OBST. & GYN.; G. J. Lawrence, Dir.; F. Carpenter, S.L. Mitchell, J. L. Morrissey: Asst.: C.J. Cohen; PED.: W.C.A. Steffen, Dir.; C. Lust; E. A. Mittell; Assts.: B. Goldsmith, H. T. Vogel; PATH.: L. D. Larimore; Asso.: E. P. Ward, OPHTH.: H. Van Lammers: Asst.: T. D'Angelo; OTO.-LARYN. & RHINO.: E. A. Goode, R. V. Williams: UROL.: B. Derrah, A. S. Walker; ROENT.: R.E. Herendeen. O.P.D.: W. K. Rogers, Dir.: PHYS.: D. J. Swan, Chf.: P. Gersten, J. C. Peters, L. Harrison, L. Y. Jacobsen, A. Dumanis, A. L. Lyons, B. Shapiro: SURGS.: W. K. Rogers, Chf.; C. N. Baker, L. Breitbart; Assts.: W. Benenson, M. Myers, A. J. Dick, S. Suffin, L. Y. Jacobsen, L. Gerlach, J. G. Stubenbord, J. B. Hunter, H. Tanner, M. W. Jurkowitz, V. S. Lait, M. Langsam, W. Rautenstrauch, H. Riker; OBST. & GYN.: S. L. Mitchell, Chf.; C. J. Cohen; Assts.; F. X. Colassard, G. Herlitz, I. L. Epstein, J. W. Mahoney, P. A. Chillemi, W. J. Colonnell, A. Mazzacano; PED.: B. Goldsmith, H. T. Vogel, Chfs.: J. C. Watts, E. Fletcher; Assts.: L. Harrison, M. F. Lehman, A. J. Dick, A. S. Rosen; OPHTH.: H. Vanlammers, Chf.; T. D'Angelo; Asst.: H. Weiss; OTO.-LARYN. & RHINO.: E. A. Goode, Chf.; R. V. Williams; Assts.: P. Gersten, L. A. Gerlach; ALLERGY & IMMUNOL.: W. J. Colonnell; DERM.: C. Miller, E. J. Knips, A. E. Donnelly; PROCT.: A. S. Levy. GREENPOINT HOSPITAL Kingsland and Skillman av. Tel. Evergreen 7-3010. General. 320 Beds. Med. Supt., Leon Izgur, M.D. CONS. STAFF: S. H. DeCoste, J. E. Golding, J. F. Griffin, B. B. Machat, M. A. Rabinowitz, J. M. Scannell; ATTD. STAFF.: PHYS.: J. Steele, J. N. Cohen, J. Samenfeld, A. Klein; Assos.: S. N. Moskowitz, S. A. Seley, W. Rubin, M. Bornstein, P. Zwerdling; Assts.: S. L. Hornstein, J. Rosenbaum, A. Drucker, H. S. Levine, I. R. Schwartz, W. Feiring, W. S. Collens, A. Gralnick, S. Rothbart, P. Vitulli, A. Weber, M.M. Schultz, B. Handelsman, M. B. Groothuis, A. Slipyan; Clin. Assts.: J. J. Calcagno, S. Rainone, E. J. DeTata, A. J. Rabinowitz, J. Kroll, S. Waldman, A. Kaiser, A.L. Brodwin, J. A. Carleo; SURGS.: P. J. Dulligan, J. S. Baldwin, A. L. Soresi, J. Smith; Assos.: A. J. Parker, L. J. Kelly, G. S. Whiteside, H. Feldman, J. A. McCabe, S. Schussheim, G. McElvare, W. Haller; Assts.: H. L. Murphy, C. Monteleone, M. Lefkowitz, S. Axelrod, S. Bernstein, J. Axell, G. Chianchiano, M. F. Volpe, L. Iacueo, V. E. Smith; Clin. Assts.: J. J. Basso, A. Zabin, W. J. Gary, W. H. LeStrange, J. Feldman, R. R. Lampasona, I. Mayer, D. B. Monheit, S. A. Schisano, D. G. Bodkin, S. R. Berk; OBST. & GYN.: C. A. Gordon, T. S. Welton; Assos.: F. P. Doyle, S. A. Wolfe, G. W. Phelan; Assts.: M. L. Abbene, D. Kuperstein, I. E. Shack, B. Bilinsky, S. Kaminester, I. L. Kurzrok; Clin. Assts.: A. L. Weller, S. Matelson, A. D. Seley, M. Sarrel, M. Scardaccione; V. Giantieri: OTO.-LARYN.: B. Welt, J. Braunstein; Assos.: S. Zwerling, M. Kaufman; Assts.: R. Kayser, J. Kasnetz, N. Thaler, S. Weinstein, M. Lipton, W. L. Lansom, W. Berson; Clin. Asst.: H. Kozak; PED.: H. L. Barnes, I. Schiff, L. Kessler; Assos.: J. M. Glamkowski, I. J. May, H. M. Sternberg, S. L. Cohen; Assts.: C. E. Herzog, M. Kurzrok, N. Ingoglia, M. M. Schrier, D. Zelenko, B. A. Bloom; Clin. Assts.: M. J. Weller, J. L. Rabinowitz, H. B. Schiffer, G. DiLorenzo; NEUR.: S. Block; Asso.: I. H. Levin; OPHTH.: A.D. Eisenberg, M. J. Buonaguro; Asso.; N. Cohen; UROL.: F. Caponegro; Assos.: A. J. Cardinale, A. J. McGowan; Assts.: S. E. Last, H. D. Berlowitz; DERM.: C. Pabst; ROENT.: L. P. Van Winkle; Asst.: G. Kirschenbaum; PATH.: A. Angrist; Asst.: S. Barland; PHYSICAL THER.: N. A. Goldstein; Asso.: L. Zimtbaum; THYROID CLIN.: H. Feldman. HARBOR HOSPITAL Cropsey and 23rd av. Tel. Mayflower 9-8100. General. 50 Beds. Supt., E. Denis, R. N. ATTD. STAFF, PHYS.: P. I. Nash, Dir.; A. L. Burger, I. M. Stillman, A. Cohen, V. Rosati, S. Aronson, L. Gray, M. Dansky, B. Kopp, M. M. Reckson, T. Stein; SURGS.: W. Schroeder, Jr., P. Goldstein, E. A. Carpinello, E.D. Resnick, L. A. Amorosi, M. Cohen, J. J. Gainey, P. E. Santangelo, H. Charache, J. A. Del Vecchio, E. Eisenberg, J. Tenopyr, A. Sava, B. Shafroff, E. A. Pizzi, G. A. Clark, L. P. Lane, A. R. Vanore, C. E. Giuliano, M. Raia; OBST.: J. Freedman, I. Nachamie, E. Buffone; PED.: S. Nussbaum, L. G. Fuhr, P. Fauci, S. Goodman, P. Messina; OTO.-LARYN.: T. B. Wood, M. Sher; OPHTH.: I. Jacobs; UROL.: L. S. Drexler, J. J. Hayes, J. Baron; NEUR.: I. Sands; CARDIOL.: L. Sigler, L. Kaplan; PATH.: H. Fink; RADIOL.: J. Kaufman, I. Levine. HOSPITAL OF THE HOLY FAMILY. 151-155 Dean st. Tel. Triangle 5-9200. General. 63 Beds. Supt., Sister Stella Margaret. CONS. STAFF: R. P. Sullivan, J. M. MacEvitt, V. L. Zimmerman; ATTD. STAFF, PHYS.: G. A. Sheehan, G. H. Lordi, C. A. Schmid; Assts.: A. Goerner, H. P. McTague, H. C. Denman; Clin. Assts.: G. M. Roberts, J. Berti, D. F. Tramontana; Adj. Clin. Asst.: F. Maniscalco; SURGS.: J. M. Downey, E. H. Fiske, J. S. Baldwin; Assts.: G.J. Doyle, A. Pirundini; Clin. Assts.: J. L. Lionello, J. Frevola, N.H. Ryan; Adj. Clin. Assts.: D. J. Magilligan, F. X. Brown; GYN. & OBST.: E. J. Morris, J. L. McGoldrick, H. L. Goubeaud, Jr.; Assts.: W. V. Egan, W. A. Burke; Clin. Assts.: C.H. Loughran, F. J. Ceravolo, P. S. Haran, C. A. McLoughlin; Adj. Clin. Assts.: W. P. Corriero, M. J. Murphy; OTO.-RHINO.-LARYN.: J. M. Auwerda, J. J. Madden; Assos.: K. A. Kreag, M. G. Golden; PED.: F. B. Hart; Asst.: T. M. Fitzgerald; GASTRO-ENT.: J. D'Albora; UROL.; J. F. Griffin; Asst.: F. F. Caponegro; DERM.: W. H. Best; ORTH.; H. G. Fett; PATH.: W. Moitrier; ROENT.: R. A. Rendich; ANAEST.: G. W. Tong; NEURO-SURG.; E. J. Browder. ISRAEL ZION HOSPITAL 4802 Tenth av. Tel. Windsor 6-9700. General. 335 beds. Supt., Boris Fingerhood CONS. STAFF: P. Fridenberg, I. W. Held, E. Libman; ATTD. STAFF, PHYS.: H. Joachim, Chf.; H. Kresky, J. Rosenthal, E. G. Silverman, J. Slavit; Assos.; L. Bernstein, J. Sachs, A. S. Schwartz; Adjs.: A. Cohen, W. S. Collens, S. M. Fialka, H. S. Levine, M. Robbins, L. Spector, B. L. Zohman; asts.: P. Chodack, M. H. Feldman, M. Grolnick, S. W. Lipschutz, M. L. Press, S. Solomon, J. Toporoff, A. Zelnigher; METABOLIST: W. S. Collens; GASTRO-ENT.: M. Erdheim; Adjs.: W. Ostrow, L. Shapiro; SURGS.: W. Linder, Chf.; J. Sarnoff; W. Wolfson; Assos.: M.J. Clurman, B. Goldfarb, B. Kaufman, A. Mandelberg; Adjs.; J. Chasnoff, M. S. Levitas, M. E. Ross, F. Teller; Assts.: H. S. Borowick, N. N. Brodie, H. S. Emil, B. Fisch, J. Schoenfeld; PROCT.: H. S. Emil; THYROID-SURG.: W. Linder, Chf.; Assos.: B. Jaffe, F. Teller; G.-U.: A. Hyman, Chf.; J. Tennenbaum; Adjs.: H. Hermann, S. Immergut, E. Salwen; Assts.: H. Ginsberg, N. Hermann, M. J. Renner, H. Rosenfeld; PED.: H. Heiman, Chf.; M. B. Gordon, H. M. Greenwald, J. M. Wallfield; Assos.; I. P. Behrman, S. K. Levy, N. C. Miller, M. Palinsky, J. Rosenblum, M. J. Wallfield; Adjs.: B. Brody, M. Goldberg, O. J. Kahn, I. J. Klein, R. Kuhn, L. Langs, A. S. Manne, M. Mohr, I. S. Pearlman, R. E. Prigosen; Assts.: J. Avin, J. Bergstein, M. Bonfield, I. Finkelstein, W. Geiger, I. B. Haiken, H. M. Horowitz, F. Kardons, B. Kaufman, M. C. Kemelhor, A. Kottler, L. Kuskin, H. S. Lichtman, H. Lieberman, A. Ricklin, D. M. Seldin, G. J. Scovner, H. Sonnenschein, H. Weinstein, C. Weiss; OBST.: L. S. Schwartz, Chf.; D. Feiner; Assos.: L. A. Bunim, J. Kaldor, S. M. Levy, M. Merriam, F. Weintraub; Adjs.: H. L. Clark, E. Gergely, W. Hurwitz, A. Levine, F. M. Margaretten, E. Resnick, H. Ressler; Assts.: W. Cantor, J. B. Dowd, J. Frankel, J. Liswood, A. J. Orloff, L. Rosenzweig; GYN.: L. S. Schwartz, Chf.; D. Feiner; Assos.: J. Kaldor, M. S. Merriam; Adjs.; L. A. Bunim, H. L. Clark, E. Gergely, W. Hurwitz, A. Levine, S. M. Levy, F. Margaretten, E. Resnick, H. Ressler, F. Weintraub; Assts.: W. Cantor, J. B. Dowd, J. Frankel, J. Liswood, A. J. Orloff, L. Rosenzweig; OTOL.: S. J. Kopetzky, Chf.; L. Greenberg, M. S. Ittelson; Asso.: M. L. Harris; Adjs.: H. H. Beinfield, E. L. Falk, J. Gubner, I. R. Shapiro, J. Sussman; Assts.: N. Blankfeld, B. Brodie, L. Goldfield, M. Kopp, A. Kossoff, J. M. Mayer, M. Messing, S. Shapin, M. A. Sher, S. Weinstein; RHINO-LARYN.: S. J. Kopetzky, Chf.; L. Greenberg, M. S. Ittleson; Assos.: H. H. Beinfield, E. L. Falk, J. Gubner, M. L. Harris, J. Sussman; Adjs.: J. M. Mayer, I. R. Shapiro; Assts.: N. Blankfeld, B. Brodie, L. Goldfield, A. Kossoff, M. Kopp, M. Messing, S. Shapin, M. A. Sher, S. Weinstein; BRONCHOS.: J. M. Miller; Adj.: J. Gubner; ORTH.: S. Kleinberg, Chf.: Assos.: J. Buchman, D. R. Telson; Adjs.: M. S.Rabinowitz, J. C. Sternberg, A. H. Trynin; Assts.: S. Dubin, A. B. Fischer, H. Weiner; DERM.: E.W. Abramowitz, Chf.: B.Z. Giventer, J. Skeer; Assts.: J. Altman, M. Silverman; OPHTH.: D. Alperin, I. D. Kruskal; Assos.: E. B. Gresser, L. Jacobs, N. F. Nelson; Adj.: H. Sparber; Assts.: I. Jacobs, D. J. Sibener; NEUR.: E. D. Friedman, Chf.: A.M. Rabiner, S. Rothenberg: Assos.: J. Bernstein; M. Strauss; Adj.: S. Schindelheim; NEUR. SURG.: W. Linder, Chf., I. Cohen; ORAL SURG.: L. Harris, Chf.: L. Hermann; Assts.: I. Brofsky, M. L. Conwit, J. Dworetzky, H. Rabinowitz; LAB.: L. Rosenthal, Dir.: PATH.: J. M. Ravid; Adj.: I. Sherman; Assts.: B. B. Alperstein, R. Cares, M. W. Greenberg, J. A. E. Sass; HEMATOL: I. Sherman, H. S. Borowick, L. Kuskin; PHYSICAL-THER.: J. C. Sternberg, Dir.: X-RAY: M. G. Wasch; Asso. J. Kaufman; Assts.: M. Goodman, L. Goldfarb. O.P.D.: PHYS.: Clin. Assts.: J. M. Ain, M. A. Altman, L. Ames, W. Antine, M. Appleman, J. E. Arliss, A.H. Ascher, L. Bass, A. I. Beacher, D. Bergstein, J. Blinder, S. Brandwein, L. Byer, H. Cadan, R. S. Chernuchin, M. Cohen, J. Dalven, D. B. DeWaltoff, E. Eisenberg, M. Feldman, J. Feldman, N. Feldman, H. L. Fiedelman, F. Fischer, W. Fox, E. Freund, H. L. Friedman, S. Friedman, D. Frieman, A. W. Fuss, S. Fuxon, H. Gall, D. B. Glickman, S. Goldman, J. Goldstein, A. C. Greenhouse, M. Grilihas, N. S. Hanellin, S. S. Heilweil, I. N. Holtzman, S. H. Housman, A. R. Kaback, J. B. Kiel, J. Korn, I. Kowaloff, A. S. Kramer, S. Kreinin, S. S. Lasky, A. A. Levin, D. J. Levin, L. Levin, G. Levine, M. R. Levine, L. Lieberman, C. L. Lilien, J. Melnick, D. Merksamer, S. Netzor, W. Offenkrantz, M. A. Prevor, J. Reibel, A. A. Richman, M. Rischin, S. Rosenbliett, H. H. Rossman, S. Rubenstein, A. Rubin, J. Sachs, M. H. Scholnik, L. Schwarz, M. E. Selkin, C. J. Siegman, J. Silver, L. H. Sigler, M. A. Sklar, M. Slater, M. Slobodkin, S. G. Slo-Bodkin, S. Smelensky, J. Smithline, A. Sosnovsky, M. C. Starr, T. Stein, A. B. Sern, I. M. Stillman, R. G. Stoliarsky, S. Tannenbaum, M.I. Teicher, H. Urstein, I. O. Weissman, S. M. Welt, N.D. Wilensky, F. V. Yanelli, P. Zelvin; SURG.: Clin. Asts.: H. E. Alicandri, R. W. Auerbach, L. J. Baskin, J. R. Brodie, M. H. Cohan, L. A. Falk, B. Feigenbaum, H. Feldman, H. L. Felt, J. J. Glick, S. Goodman, M. W. Greenberg, J. D. Grillo, W. S. Hoffs, L. Klein, N. Leifer, J. A. Lipnick, B. Lubitz, M. M. Miller, B. H. Oremland, S. H. Pohl, B. Schaff, L. M. Schnur, M. J. Simon, S. Strauss, S. Walder, A. A. Weinberg, M. C. Whitehill, B. Zucker; PED.: Clin. Assts.: J. A. Altman, B. Barshay, S. S. Bein, N. Blitzer, L. Brockman, L. Bonfield, P. Brody, N. C. Cavallaro, H. J. Diamond, S. Dimond, B. Disick, G. B. Dorff, G. I. Edelstein, J. J. Falk, I. Flyer, S. C. Freund, S. B. Frischberg, N. N. Ginsberg, M. T. Goldfinger, M. Gratz, R. Greenberg, H. N. Gross, N. Guttman, M. M. Hartman, S. Jacobs, D. H. Kamen, A. Kopp, M. Kramer, J. Kravitz, M. Kurzrok, F. Levin, I. Marx, H. Miller, N. Millman, J. N. Novick, S. Pennell, H. A. Phillips, D. Prince, B. Purow, M. M. Reckson, G. Roenberg, B. Rubenstein, H. C. Ruchamkin, I. J. Sackin, S. Z. Schwartz, L. Segal, I.M. Shimkin, N. M. Sperling, S. Starr, S. Steigbigel, S. Topkins, A. A. Wax, A. J. Weingart, W. A. Weinreb, I. Zimmerman; G.U.-Clin. Assts.: G. Abeloff, M. M. Goldberg, P. Goldfader, C. Lippow, S. Pearl, S. J. Pearlman, B. I. Romm, A. H. Rosenthal, I. I. Warshaw, A. S. Werner; OBST. & GYN.: Clin. Assts.: H. A. Asher, M. B. Bangel, B. Berman, M. Berman, M. A. Bluestone, C. J. Bonadio, B. A. Borkow, M. Brachfeld, E. Buffone, J. F. Burstein, W. Burton, M. T. Carno, R. Deutsch, H. Ehrlich, W. Engler, S. Epstein, D. Fallis, M. Feldman, J. Figarsky, S. Goldman, C. Gradinger, A. E. Greenberg, M. Greenwald, B. Heller, L. Honigsberg, L. L. Julien, I. Korowitz, D. J. Levin, M. M. Marcus, S. S. Matelson, S. A. Monen, B. Prager, M. J. Rosen, I. Rosenthal, S. I. Schantz, A. Schlecker, E. F. Schnayerson, J. Schulman, R. Schwarz, L. Shaffer, L. Sherman, S. Silvera, H. Sohn, M. P. Strahl, I. Tractenberg, B. B. Wetchler, W. Zide; OTOL. & RHINO-LARYN.: Clin. Assts.: B. M. Becker, M. D. Berger, M. B. Berman, J. Brandriss, A. J. Diamond, B. Elkind, P. Frank, A. Gottlieb, J. V. Lobel, B. C. Marantz, H. Nattis, M. Pernikoff, H. Sackadorf, M. Schwartz, M. C. Simon, F. E. Stone; ORTH.: I. E. Boyer, I. Fruchs, H. Gruskin, A. S. Kramer, J. Kreitman, H. S. Rosenfeld, I. L. Schmierer; OPHTH.: Clin. Assts.: R. Princer, B. Rein; DERM.: Clin. Assts.: H. L. Feigenbaum, H. Lifshitz, M. Podnos, N. Tatkow, L. Unger; NEUR.: Clin. Assts.: M. H. Hand, N. Shapiro; UROL.: Clin. Asst. M. M. Goldberg; MENTAL GUIDANCE CLINIC: M. Strauss, Chf.: ALLERGY: L. Rosenthal, Chf.: B. B. Alperstein, P. Brody, A. W. Fuss, D. Merksamer, S. S. Lasky, M. A. Sklar, M. J. Wallfield; CARDIAC: S. L. Solomon, M. Altman, P. Chodack, I. Kowaloff, L. Kuskin, M. Levine, S. Starr, A. Stern; METAB.: W. Collens, Chf.: J. E. Arliss, D. Bergstein, M. H. Feldman, S. M. Fialka, W. Fox, H. S. Levine, J. Melnick, S. Netzer, M. L. Press, S. Rosenbliett, S. G. Slo-Bodkin, R. G. Stoliarsky, N. D. Wilensky; GASTRO-ENT.: M. Erdheim, Chf.: J. Dalven, E. Freund, J. Goldstein, A. C. Greenhouse, C. Lilien, W. Ostrow, J. Reibel, M. E. Selkin, L. Shapiro, M. Slobodkin, S. Smelensky, A. Sosnovsky, P. Zelvin; ENDOCRIN: M. B. Gordon, Chf., H. A. Asher, J. Avin, F. Fischer, B. Jaffe, J. Kaldor, M. M. Reckson, J. Sachs, S. Starr, M. J. Wallfield: UNASSIGNED: J. Bendetson, A. D. Berow, I. Durk, H. A. Firestone, D. D. Friedman, A. Goldner, M. M. Goldstein, J. Hirsch, J. Luftig, I. E. Marks, W. Messer, M. Morris, S. Rosenfeld, M. B. Shaw. JAMAICA HOSPITAL Van Wyck av., Richmond Hill. Tel. Jamaica 6-7500. General. 169 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Supt., John E. Daugherty, M.D. CONS. STAFF: H. Brooks, W.L. Niles, A.O. Whipple, A.M. Wright, R. G. Snyder, G. L. Brodhead, P.J. Flagg, F. M. Dearborn, C.J. Imporatori, J. Smith, D. Hallett, J. C. Rushmore, P. Klemperer, M. C. Pease, C. Eastmond, O. S. Lowsley, R. L. Moorhead, W. Sharpe, R. Upham; ATTD. STAFF, PHYS.: E.E. Keet, Dir., F.J. Weigand, H. E. Smith, E. Siner, I. J. Mintzer, D. Porte; Assts.: W. E. McCullough, I. Yarvin, M. A. Sanders, V. W. Higgins, P. S. Rowe, H. C. Oard, F. H. Fechtig, J.J. Schanno; SURGS.: L. H. Moss, Dir.; W. H. Barber, W. H. Jessup, J. D. Hallinan; Assos.: C. L. Davidson, A.A. Depoto, B. Krugman, R. W. Thayer, E. J. Patterson; Assts.: E. G. Fausel, C.D. Gackenheimer, G. R. Petz, F. J. Cerniglia; OBST. & GYN.: A. E. Baker, Chf., H. W. Neail, S. P. Brush; Assos: R. R. Eckert, W. H. Kerby, M.P. Bates, J. Wrana, W. C. Brons; Assts.: D. B. Blumenfeld, L. Hershkowitz; PED.; L. Willard, Dir.; H. A. Reisman, J. G. Howard: Assos.: A. Giambalvo, E. G. Nicholls; Assts.: M. Kalkin, A. Nathan, S. L. Shick; ORTH.: H. C. Courten, Chf.: F. C. Courten; Assts.: W. Stark, A. H. Lewert; UROL.: F. G. Riley, Chf.; A. W. Walker; Asst.: L. G. Goldberg; OPHTH. & OTO.-LARYN.: J. T. Kane, Chf.; A. J. Shekter; Assos.: G. E. Pauley, G. B. Fernlund; Asst.: L. H. Keeler; DERM.: I. J. Mintzer; CARDIOL.: D. Porte; NEUR.: Asst.: W. E. McCullough; DIABET.: Asst.: M. A. Sanders; ARTHRIT.: Asst.: J. J. Schanno; PROCT.: Assos.: B. Krugman; ANAEST.: S. G. Smartt, Dir.; Assts.: H. C. Oard, A. Putterman, P. S. Rowe; RADIOL. & PHYSICAL.-THER.: A. L. Voltz, Dir.; I. S. Startz; RADIUM THER.: G.A. Robinson, Asst.: J. F. Heinrichs; ROENT.: A. L. Voltz; Asst.: S. Winokur; LAB.: E. J. Buxbaum, Dir.; PATH. E. J. Buxbaum, Asst.: J. Werne, O.P.D.: CONS. STAFF: E. E. Keet, F. J. Weigand, H. E. Smith, E. Siner, I. J. Mintzer, D. Porte, L. H. Moss, W. H. Barber, W. H. Jessup, J. D. Hallinan; ADJ. STAFF, PHYS.: Adjs.: F. W. Backus, F. Leone, I. Kaminstein: SURGS.: Adjs.: M. L. Weitz, G. L. Bergman, A. Salmowitz, J. S. Rubin, S. L. Shick, S. A. Catalanello, A. Nathan, N. A. Bertha, L. Dunne, P. Kass, L. A. Gryte, P. H. Waldman: OBST. & GYN.: Adjs.: C. D. Gackenheimer, A. Putterman, F. Bock, D.A. Contino, I. Mostkowitz; PED.: W. D. Stein, A. Solfer, F. Leone, J. J. Bergida, J. Wilkins: OPHTH. & OTO.-LARYN.: Adjs.: R. D. Ruben; CARDIOL.: Adjs.: A. Nathan, C. King; PHYSICAL-THER.: A. L. Scheff; TUMOR; A. L. Voltz; ORTH.: Adj.: G. L. Goldberger. JEWISH HOSPITAL Classon and St. Marks avs. Tel: Prospect 9-3900. General. 663 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Prof. Dir., M.E. Pillsbury. CONS. STAFF: A. Bonner, A. M. Judd, W. Browning, R. M. Beach, O.P. Humpstone, A. C. Howe, C. W. Stickle, S. R. Blatteis, D. L. Satenstein, C. Eastmond, C.A. Elsburg, I. Cohen; ATTD. STAFF. PHYS.: S. R. Blattels, Chf.; A. L. Louria, M. A. Rabinowitz, J. Rosenthal; Jrs.: C. Solomon, H. Sussman; Assos.: S. J. Cohen, A. G. Davidson, B. M. Eis, M. Lederer, L. Loewe, H. Mandelbaum, E. L. Shlevin, C. Shookhoff, W. H. Sugarman; Jr. Assos.: E. M. Abrahamson, J. Bendetson, C. S. Byron, M. Morrison, J. Weinstein; Asst.: A. Andrews, M. D. Bauman, L. Cohen, I. Cohn, F. Feldman, N. Fenichel, M. Friedrich, I. H. Marcus, M. J. Matzner, S. Millman, S. Michaelover, S. Rosenfeld, H. Tirsch, B. Seligman, G. Soloway, A.S. Wiener, M. Wishnofsky, S. Zaldin: Clin. Assts.: D.J. Abramo, D. I. Abramson, J. Astrakan, J. Beckenstein, J. A. Benvenuto, F. Bridge, S. Candel, I. W. Chiteman, T. Cohn., E. Eisenberg, H. Epstein, S. Epstein, I. S. Feinstein, J. Feldman, R. L. Feldman, L. Ferber, L. B. Felmus, J. Figarsky, H. L. Franke. H. Freund, B. Friedman, P. R. Frieman, J. E. Fudell, H. Gall, B. Glick, L. Glickman, S. Goldman, I. Greenfield, A. O. Griffin, S. Gross, N.S. Hanellin, B. Hatz, I. H. Hirshson, I. Holtzman, F. Kaminsky, A. P. Kane, L. J. Kane, R. Klupt, C. Koenig, M. D. Krauss, J. M. Krimsky, S. E. Lenke, G. Levine, D. J. Levin, J. Levitt, M. Z. Levy, H. Lifshitz, I. Lorberblatt, B. Mattikow, S. Netzer, B. Oremland, M. J. Perlman, A. A. Raab, J. Reibel, I. Richter, A. N. Rosen, R. Rubenstein, S. N. Rubin, J. Schachno, D. Schulman, G. Scovner, J. Silverberg, A. Sosnovsky, S. Steigbigel, I. A. Schiller, J. Tesler, M. L. Waldstreicher, I. O. Weissman, E. Wilen, J. Zaslow, R. Zieger, D. A. Newman; SURGS.: W. Wolfson, A. Wildman; J. Linder, W. Linder, H. Shann; M. Grollman; Jrs.; L. Berger, A. Iason; Assos.: B. Kogut, S. Linder, H. W. Louris, L. J. Morse, D. Teplitsky, A. Kaplan; Jr. Assos.: D. Farber, S. F. Livingston, R. Wolfe; Assts.: R. W. Auerbach, J. Barb, L. Blaustein, L. A. Hochberg, J. W. Kahn, S. S. Markell, B. Pines, M. Rader, L. Schottenfeld, G. Strenger, F. Teller, R. Rothenberg, A. Segal, H. Suchow, Dr. Richter; Clin. Assts.: L. Baskin, H. L. Berson, I. S. Edelstein, J. J. Friedman, C. Goldman, B. S. Gordon, D. Klein, H. Koppelman, W. Lieberman, L. Littman, B. Lubitz, L. Segal, I. Silverman: PED.: B. Kramer, Chf.: H. Maslow, J. B. Pincus, S. J. Wilson, A. M. Wise; Assos.: M. Astrachan, B. Benjamin, H. S. Bikoff, C. Friedman, H. G. Grayzel, S. D. Kramer, S. D. Lazarus, A. M. Litvak, A. A. Nathans, M. Seldowitz, C. I. Solomon, J. L. Stein, H. Straus: Assts.: S. Brown, M. Carnes, H. Cohen, S. L. Cohen, I. Gittleman, T. Holszager, A. Kanof, I. W. Karlin, I. Matusoff, J. P. Michelson, P. R. Miller, L. Radwin, F. Rubenstein, H. Rubenstein, M. E. Shapiro, M. Stein, M. Steiner, H. Warshall, H. Weisler; Clin. Assts.: B. Barshay, H. Berner, S. Diamond, L. Finkelstein, S. Freund, J. H. Fries, R. Goldberg, M. F. Goldfinger, M. D. Harris, B. Kleiner, I. Leber, M. Lerner, J. Melnick, D. Merksamer, W. Moskowitz, M. Newman, F. Pascher, S. M. Ramer, S. Rauch, S. Robbins, S. J. Ross, B. B. Rosenberg, S. Schwartz, H. Sherman, A. E. Wagner, M. J. Wallfield; OPHTH.: I. D. Kruskal; Jr.: L. A. Feldman; Assos.: S. W. Green, I. W. Mensher, N. Nelson; Assts.: A. Behrens, L. Koenig, J. M. Levitt; Clin. Assts.: R. Grundfeld, A. Kramer, B. Weiss; OTO.-LARYN.: E. L. Berger, B. G. Gerzog, P. Leibowitz; Assos.: S. J. Bernstein, C. Breitman, C. Kaplan, F. E. Stone, M. Thomashefsky, B. Welt; Assts.: M. D. Berger, P. F. Bernstien, M. J. Brooks, H. Blum, L. Blumenfeld, M. D. Goldfein, J. Kasnets, I. Ostrow, O. Rodin, S. Weinstein; Clin. Assts.: H. Hirschmann, M. Marcou; GYN.: L. S. Schwartz, Chf.: Jrs.: E. V. Littauer, S. B. Schenck, I. Tran, S. A. Wolfe; Assos.: S. Krausher, M. Rosenberg, M. Rosenzweig, A. H. Salzberg; Assts.: J. M. Frankel, T. H. Gundfast, L. Levine, S. A. Monen; Clin. Assts.: S. W. Brustein, S. Greenberg, S. J. Low; OBST.: J. Ronsheim, Chf.; S. G. Blum, G. Kornfeld; E. A. Pinkus; Assos.: N. Adler, C. H. Birnberg, H. B. Boley, I. Daichman, S. Greenberg, H. Klein, F. Moskowitz, M. M. Shir; Assts.: E. Gamrin, H. J. Greene, A. M. Kellerman, L. Kurzrok, S. Livingston, D. A. Meyer, W. Pomerance, J. D. Soifer, H. W. Weber; ORTH.: B. Wolfort, B. Koven; Jr.: M. T. Koven; Asso.: J. E. Milgram; Assts.: A. H. Lewert, L. Nelson, G. A. Rawler, A. Spiegler, J. Urdang; Clin. Assts.: H. E. Bellar, S. S. Bein, N. Breckir, I. Cohn, H. Drey, T. R. Friedman, A. Gellar, R. Lerner, B. Mintz, A. Schultz, L. Zimtbaum; PATH.: M. Lederer, Dir.; B. Halpert; Asso. Dir.; Assos.: S. J. Cohen, I. Cohn, M. Carnes, M. Morrison, S. H. Polayes, M. Rosenzweig, I. J. Sands, H. Sussman, M. Walzer, A. S. Wiener, S. J. Wilson; Assts.: M. Brunner, F. Feldman, M. Friedrich, J. Kasnetz, D. Kornblum, S. D. Kramer, J. Rabinovitch, S. Rosenfeld, J. Solfer, M. Wishnofsky: CARDIOL.: Assos.: D. Hershberg, S. R. Slater, C. Shookhoff; Jr. Assos.: A. H. Douglas, S. Katz; Asst.: M. Cohen; Clin. Assts.: J. A. Benvenuto, T. Cohen, D. Kornblum, S. T. Miller, M. Rischin, G. Rosenberg, W. Rubin, S. Tannenbaum, J. Tulgan, G. Victor; GASTRO-ENT.: Assos., B. M. Bernstein, I. Gray; Assts.: M. J. Matzner, W. Fradkin, B. M. Sakin, C. Windwer: Clin. Assts.: M. M. Albert, J. Zaslow; UROL.: P. Aschner; Assos.: S. Parnass, A. Progebin; Assts.: L. H. Baretz, A. L. Greenberg, S. Immergut, P. Katzen, A.D. Segal: Clin. Assts.: I. Kimmel, Z. R. Cottler, J. M. Lesnow; DERM.: B. B. Berkowitz; Assos.: J. Skeer, A. A. Walzer; Asst.: A. Blau; Clin. Assts.: D. Davidson, M. Dickman, B. Disick, S. Smelensky, B. Sternhell; IMMUNOL.: Assos.: M. Walzer, M. Brunner: Assts.: M. Grolnick, H. Sherman; Clin. Assts.: J. Fries, H. Golan, S. S. Lasky, R. A. Lipson, H. Strauss; DIABET.: Assos.: C. S. Byron, B. M. Eis, E.L. Shlevin; Assts.: E. M. Abrahamson, A. P. Kane, N. Krinsky; Clin. Asst.: H. Freund; HAEMATOL.; Asso.: M. Morrison; Assts.: F. Feldman, M. Friedrich, S. Rosenfeld; NEUR.: S. Rothenberg, I. J. Sands; Assos.: J. L. Abramson, E. A. Reed; Assts.: H. V. Agin, H. S. Goodman, S. Kahr, S. Schindelheim, M. H. Teitelbaum; RADIOL.: M. G. Wasch; Assoc.; L. Rein; Jr. Asso.: S. G. Schenck; Assts.: M. B. Goodman, L. Nathanson; BREAST CLIN.: W. Linder; Asst.: S. Livingston; RECTAL CLIN.: W. Linder; C. Goldman; Clin. Assts.: L. Segal, W. Lieberman; THYROID CLIN.: H. W. Louria; Assos.: C. S. Byron, F. Teller; Asst.: B. Seligman; Clin. Assts.: M. Gross, S. S. Markell, A. A. Weinberg; ARTHRIT.: Asst.: A. S. Gordon; Clin. Assts.: M. Krinsky, M. C. Snittkoff; BASAL METAB.: Asso.: C. S. Byron; Clin. Assts.: W. Spitz, M. Wishnofsky. KINGS COUNTY HOSPITAL Clarkson av. Tel. Ingersoll 2-4000. General. 3160 Beds. Maintains Registered School of Nursing Med. Supt. Edward M. Bernecker, M.D. CONS. STAFF: B. J. Bogart, H.M. Morton, H.E. Fraser, L.J. Dunn, J. Neylon, W. Simmons, J.H. Ohly, I. G. Camerson, J. W. Durkee, C.D. Napler, C. Eastmond, W. Bayles, A. M. Judd, H. M. Mills, S. J. McNamara, F. E. West, J.M. Van Cott, T. Howard, J. Pullman, W. S. Hubbard, A. C. Brush, W. Browning, E. E. Hicks, J.W. Parrish, W. D. Ludlum; ATTD. STAFF: Dirs.; E. H. Fiske, B. F. Corwin, C. Duncan, P.L. Parrish, C. S. Cochrane, C. L. Gesell, Jr.; M. C. Myerson, J. B. L'Episcopo, R. A. Rendich, C. E. Rynd, G. A. Merrill, O. C. Perkins, A. E. Potter, G. E. Brockway; PHYS.: C. H. Greene, J. H. Crawford, H. M. Feinblatt, H. Wolfer, H. M. Moses, D. M. McCarthy, B. A. Fedde, C. E. Hamilton, J. G. Terrence, H. I. Krull; Assos.: R. H. Bennett, Z. Bercovitz, W. M. Genthner, G. A. Sheehan, H. C. Denman, E. G. Silverman, L. H. Conly, H. T. Skpelman, H. Kresky, W. Wagman, K. Macinnes, J. B. Plotkin; Asst.; B. Zohman, A. Fankhauser, B. Seligman, M. Handelsman; M. Plotz, I. Zweifler, M. Morrison, I. Zimmerman, J. F. Sabbia, S. S. Feinstein, M. Sclar, N. Holden, A. S. Gordon, J. J. Flynn, S. J. Naso, R. D. Garcin, Jr., J. J. Kilgallen, F. Feldman, H. V. Merrell, M. Louria, H. Fredd, R. L. Klupt, S. S. Dworkin, B. Sternberg, S. M. Katz, S. R. Cohan, W. A. Maloney, A. Schuman; Clin. Asts.: S. Alper, N. E. Reich, M. Buchbinder, A. Rothberg, C. F. Yerdon, B. Zohn, G. P. Lilly, S. Slepian, G. T. Mega, J. W. Messineo, D. R. Levine, M. Ant. H. Fried, A. Z. Surdakowski, H. Glassman, S. W. Hoffs, B. Alpert, I. Teitelbaum, P. Amazon, M. Ginsburg, S. Netzer, M. Katcher, M. A. Sklar, I. N. Holtzman, J. L. Marinello, H. B. Reibstein, L. G. Cucinotta, D. Apostle, F. Bridge, W. F. Feely, N. D. Wilensky, B. S. Levine, L. M. Meyer, H. L. Fiedelman, R. Chess, A. G. Hollander, G. Liberman, P. D. Carmel, J. J. Yarvis, I. Greenfield, B. Burbank, S. Brandwein, E. B. Underwood; SURGS.: E. J. Browder, R. M. Rome, J. Tenopyr, W. Ennis, H. W. Benoit, J. Raphael, W. E. Coakley; Assos.: H. W. Louria, A. Pirundini, H. E. Rhame, E. P. Dunn, G. Robillard, O. Tenopyr, G. G. Dixon, W. A. Burke, F. X. Brown, W. V. Egan, N. H. Ryan, J. F. Raycroft, B. Cissel, M. E. Ross, L. F. Crasson, D. Teplitsky; Assts.: L. G. Bodkin, D. W. O'Brien, C. B. Jones, E. J. Grace, R. Kelly, E. W. Fisher, C. D. Carroll, S. L. Siegler, M. P. Mule', W. Fusaro, J. B. Byrne, P. J. Shammon, T. Miner, I. Silverman, A. W. Olson, T. H. Grundfast, H. Straus, S. F. Scuderi, S. P. Bartley, J. B. Torre, L. P. Breglio, J. Lionello, M. Weintrob, R. Grimes, C. McLaughlin, S. Dia, I. T. Rosen, F. Teller, H. Rosenfeld, G. R. O'Brien, J. L. Pfeiffer, J. V. Caltagirone, s. A. Winning; Clin. Assts.: J. J. Leban, J. E. Hall, H. S. McBurney, J. Wisnefski, R. Schwartz, N. Rini, J. F. Todd, O. Schoenemann, I. Nelson, B. B. Kaye, F. Gauch, S. Rozanowski, M. Pernikoff, E. J. Morvillo, H. L. Feit, C. L. Anderson, A. A. Weinberg, I. P. Train, S. L. Balofsky, H. E. Beller, R. Tuby, L. L. Lavelle, E. R. H. Kurz, N. N. Brodie, D. Klein; GYN & OBST.: R. Garlick, J. McGoldrick; Assoos. : C. Mueller, M. Glass, P. Oginz, H. J. Goubeaud, Jr. ; Asst.: J. Linett, G. E. Pooley, M. M. Shir, F. P. Light, A. S. MacGregor, F. Moskowitz, S. A. Monen, P. S. Haran, I. Daichman, H. J. Greene, H. Klein, H. T. Joyce, M. J. Murphy, E. J. Delli Bovi, A.A. Schenone, C. H. Loughran; Clin. Assts.: F. J. Maisel, J.Murphy, W. D. McCarthy; PED.: G. E. Brockway, Dir.; K. G. Jennings, L. Mullin; Assos.: J. Battaglia; Assts.: H. Bloch, L. M. Taran, T. C. Fr;y, K. D. Nichol, A. Serri, E. E. Merolla, C. Stern, H. Lieberman, I. Pearlman, P. R. Miller, B. Newman, J. Stein, R. Greenberg, S. Pennell, J. Michelson, H. Taylor, G. Villa, A. F. Frieri, E. Davidoff; Clin. Assts.: M. L. Stein, A. S. Millman, L.L. Weiss, S.L.Toback, F. X. Maters, E. Wilen, J. C. Solomon, I. Darche, J. B. McDermott, M. Berman, I. Kuritsky, G. Levine, A.S. Kramer, I. Uviller, J. H. Fries, S. Goldman, E. Smith, S. Starr, M. M. Hartman, S. D. Lieberman, S. G. Slobodkin, S. Seckler, M. Schram, C. A. Campana, M.L.Davidson; DERM.; W. H. Best; Assos.: E. A. Gauvain, L. J. Frank; Assts.: A. Persky, S. Frischberg, M.E.Goebel, G. Hogan, M. Silverman, M. M. Estrin; Clin. Assts.: J. E. Kiel, A. Schur, S. H. Silvers, A. Blank, L. Feigenbaum; OPHTH.: C. A. Hargitt, W. Moehle; Assts.: L. H. Keeler, H. I. Weiss, Clin. Assts.: J. M. Levitt, F. Richman, B. C. Rosenthal; ORTH.: H. C. Fett; Assos.: M. Rabinowitz, J. G. McNamara; Assts.: L. R. Donne, F.J. Tarsney, K. T. Young, D. Levine, T. Caccioppi, P. E. Sabatelle, W. A. Walker, N. H. Rachin, J. Tolmach, C. C. Vitale; Clin. Asst.: D. Magilligan; OTO.-LARYN.: M. G. Golden; Assos.: H. Rubin, H. Christensen, S. Hendlemen: Assts.: O. Rodin, H. Danish, J. G. Gilbert, J. S. Silverberg, W. J. Hochbaum, A. Mangariacina, N. Blankfeld, W. V. Driscoll; Clin. Assts.: S. Galburt, H. G. Stack, J. G. Strickler, S. Mazzola; ORAL. SURG.: W. McG. Burns: Assts.: T. K. Healy, R. L. Heinze, R. Selden, L. A. Potter, J. L. Rodler, C. M. McNeeley, W. W. Washburn, J. A. Burgun, F. J. McLaren, C. A. Laborne, Jr., T. J. Mulhearn,, J. A. Viverito, D. MacMillan, Jr., J. Libassi; Clin. Assts.: R. C. McKay, G. A. Gomez, W. F. Kane, L. F. Powell, R. G. Newton, G. A. Stinson, R. C. Sherman, B. J. Wefers, J. M. Cornell, H. R. Gesell, J. W. Hughes, G. Hagbergh, C. K. Gavin, H. B. Manning, H. B. Hill, J. W. Springsted, N. W. Boyd, F. J. Grieco; NEUR.: L. J. Smith, H. E. Merwarth, A. M. Rabiner; Assos.: L. A. Bonvicino, O. Frischbier, I. H. Levin; Asst.: H. P. McTague, R. C. Kimball, H. Agin, A. J. Lapovsky; Clin. Assts.: J. Lerman, M. H. Hand, H. Gruber; PATH.: W. W. Hala: Assts.: B. R. Comeau, D. E. Quinlan; ROENT.: B. Ehrenpreis; Asst.: A. V. Shapiro, G-U. SURG.: F. L. Senger; Assos.: G. Horton, L. H. Baretz; Asst.: F.C. Farrow, N. R. Hermann, H. B. Herman, J. J. Botone, A. Bullwinkel; Clin. Assts.: A. S. Werner, S. Solfer, A.L. Tabershaw, J. M. Lesnow; PHYSIO-THER.: J. J. Hauff; Asso.: F. W. Bradner: Asst.: H. Cadan; CARDIOG.: J. H. Crawford; ANAEST.: P. Ansbro; RADIAT. THER.: A. B. Friedman; Asst.: L.E. Zaretski. KINGSTON AVENUE HOSPITAL Kingston av. and Fenimore st. Tel. Slocum 6-8600. Contagious Diseases. 460 Beds. Med. Supt. Victor Caronna, M. D. CONS. STAFF: E. H. Bartley, W. S. Ludlum, H. L. Ratnoff, R. F. Barber, E. J. Browder, W. Truslow, D. E. Ehrlich, J. M. Wallfield; ATTD. STAFF. PHYS.: H. L. Barnes, M. B. Gordon, F. Murray, J. P. Pendleton, A. Spingarn, T. B. Given, B. Kramer, A. Litvak, K. Jennings, S. D. Lazarus: Assos.: B. Newman, I. Schiff, L. Hanlon, H. Weisler, L. Krahulik, S. Mussbaum, A. Serri, J. Rosenblum; Asst.: W. Yarm, B. Zuger, E. Smith, L. Kuskin, M. Carnes, G. J. Scovner, I. J. May, S. Dimond, H. B. Warshall, H. M. Horowitz, H. W. Strauss, M. Goldberg, M. M. Maliner, A. Kottler, S. Schwartz M. Astrachan, H. S. Douglas, S. Pennell, H. Maslow, J. B. Pincus, M. Palinsky, B. A. Borkow, L. S. Radwin, M. J. Wallfield, I. S. Pearlman, H. Lieberman, A. H. Emerson, H. Rascoff, G. Levine, H. Lichtman, H. Rubinstein, R. Greenberg; SURGS. S. P. Bartley, E. J. Grace; Assos.: P. V. Costello, H. W. Dangler, R. Harloe, J. A. Timm; Assts.: M. Foote, B. Kogut, S. Schussheim; ORTH.: Asst.: L. Faske; OBST.: O. P. Humpstone; LARYN.: H. Meyersburg; Assos.: J. J. Sussman, J. Gubner; NEUR.: O. C. Perkins, A. M. Rabiner, I. J. Sands, H. R. Merwarth; OTOL.: L. P. Addoms; Assts.: J. P. Baker, A. Mangiaracina; GYN.: E. D. Barringer; Asst.: H. Strauss; ROENT.: A. L. L. Bell; Asst.: A. V. Shapiro; OPHTH.: E. M. Beery; Assts.; I. D. Kruskal, I. Jacobs; BACT.: W. W. Oliver; SYPH.: L. Chargin; CARDIOL.: C. Shookoff; Assts.: S. M. Katz, J. Weinstein, L. Taran; HAEMATOL.: E. Marzullo; PATH.: M. A. Goldzieher; UROL.: G. R. Horton; TUBERC.: F. Murray, Dir.: A. Ianora, H. R. Merwarth; Assts.: H. D. Fearon, O. P. Schoenemann, N. M. LafLoofy, I. B. Gold A. E. Lamb, M. Schagrin, I. Kaufman, W. A. Lange; PROCT.: A. W. M. Marino; Assts.: A. M. Buda, I.Skir. THE LONG ISLAND COLLEGE HOSPITAL 340 Henry Street. Tel. Main 4-4000 General. 473 Beds. Maintains Registered School of Nursing Supt. B. McDermott CONS. STAFF: E. H. Bartley, W. C. Braislin, W. B. Brinsmade, W. Browning, C. Eastmond, H. E. Fraser, W. S. Hubbard, c. R. Hyde, P. C. Jameson, S. J. McNamara, H. H. Morton, A. Murray, C. D. Napier, W. P. Pool, H. M. Smith, W. Truslow, J. M. Van Cott, F. E. West; ATTD. STAFF, PHYS.: L. F. Warren, Chf.; T. Howard, A. F. R. Andreson, L. C. Johnson, M.M. Banowitch, J. B. D'Albora, F. Schroeder, L. B. Eckerson; R. H. Bennett, S. M. Chess, G. H. Lordi, Asst.: J. H. Crawford, W. M. Genthner, DeF. T. Layton, E. R. Marzullo, A.T. Mays, G. H. Roberts, G. A. Sheehan, A. Goerner, E. Schwartz, J. L. Ilson, R. K. Pendleton, R. C.Kimball, R. Chess, J. Rose, E. S. Cunningham, C. S. Lilien, W. F. Rexer, C. F. Warren; SURGS.: E. Goetsch, Chf.; R. F. Barber, S. P. Bartley, A. Goetsch, T. M. Brennan, B.M. Cissel, E. J. Browder; Assts.: R. F. Harloe, E. P. Dunn, G. deYoanna, E. J. Grace, C. B. Jones; OBST. & GYN.: A. C. Beck, Chf.; W. A. Jewett, H. B. Matthews, T. S. Welton, G. W. Phelan, M. V. Armstrong, B. A. Harris; Assts.: W. E. Skidmore, S. A. Wolfe, V. P. Mazzola, M. Glass, A. S. MacGregor, S. Kaminester; PED.: C. H. Laws, Chf.; T. B. Givan, C. A. Weymuller, L. Krahulik; Assts.: S. S. Lamm, L. A. Koch; ORTH.: J. C. Rushmore, Chf.: H. C. Fett, J. B. L'Episcopo; Assts.: M. Wolf, J. Gianquinto, J. Weiss, K. T. Young, M. S. Rabinowitz, T. F. Cacioppi, T. Goldstein, D. Levine, J. C. McNamara, P. E. Sabatelle, L. R. Donne, J. Tolmach, N. Japhe; UROL.: J. S. Read, Chf.: A. Harris, F. L. Senger, G. R. Horton; Assts.: P. C. Fieri, E. K . Morgan, F. C. Farrow, L. G. Goldberg, J. J. Bottone; NEUR.: O. C. Perkins, Chf.: L. Feinier, Assts.: G. C. Parker; PSYCHOL.: A. Adler; OTO.-LARYN.: C. W. Stickle, Chf.: R. L. Moorhead, L. L. LaPointe, C. R. Weeth, H. J. Feaster; Assts.: A. G. Silver, S. Kaplan; OPHTH.: R. M. Rogers, G.Freiman; Assts.: F. E. Mallon, M. A. Lasky, S. Frank, B.Shermer; DERM.: A. Potter, Chf.; L. J.Frank, M. E. Goebel, W. E. Howes; Assts.: M. Silverman, L. M. Fruchtbaum, L. G. Aide, M. M. Estrin; ROENT.: A. L. L. Bell, Chf.; L. M. Andersen; Asst.: E. Mendelson; PATH.: J. R. Oliver, Chf.; J. A. deVeer; Assts.: M. Rosenthal, K. Strong; Bact.: W. W. Oliver, Chf.: A. H. Eggerth; Asst.:J. Vogel. O.P.D.: R. Chess, Act. Dir.: PHYS.: L. F. Warren, G. H. Lordi, W. M. Genthner, M. M. Banowitch, J. B. D'Albora, F. Schroeder, A. T. Mays, J. H. Crawford, R. H. Bennett, E. R. Marzullo, Chfs.: G.A. Sheehan, E. Schwartz, J. Rose, E. S. Cunningham, C. S. Lilien, F. R. Mazzola, Asst. Chfs.: Assts.: S. M. Chess, A. Goerner, J. L. Ilson, R. C. Kimball, R. Chess, I. Greenfield, R. D. Garcin, M. Handelsman, W. Lancelotti, B. Zucker, W. G. Wolfert, J. Berte, F. G. Velardi, W. H. Lange, L. Levin, S.C. Franco, B. Burbank, B. Trachtman, W. F. Rexer, C. F. Warren, H. C. Denman; GASTRO-ENT.: A. F. R. Anderson, Chf.; SURGS.: E. Goetsch, R. F. Barber, S.P. Bartley, A. Goetsch, E. P. Dunn, E.J. Browder, Chfs.: Assts.: M. F. Volpe, P. Lubin, D. Miller, R. Schwartz, H. M. Feinblatt, F. J. Cerniglia, H. Greeley, Jr. F. I. Shatara, M.N. Foote, I. Mostkowitz, V. Luongo, J. A. Manzella, L. G. Bodkin, J. Lille, M. Lefkowitz, S. A. Rachlin, C. Giuliano, S. G. Feuer; OBST. & GYN.: A. C. Beck, W. E. Skidmore, V. P. Mazzola, M. Glass, Chfs.: A. S. MacGregor, R. Ewing, S. Kaminester, W. T. Daily, F. P. Light, Asst. Chfs.: PED.: C. H. Laws, T. B. Givan, M. B. Gordon, S. S. Lamm, L. A. Koch, Chfs.; Assts.: C. F. Friedman, A. A. Trivilino, A. E. Schefrin, I. Levine, R. A. Prigosen, D. E. Overton, L. Kuskin, G. Villa, M. Mensch, J. Avin, N.T. Grace; ORTH.: J. C. Rushmore, M. Wolf, J. Gianquinto, Chfs.: H. C. Fett, J. B. L'Episcopo; Assts.: J. Weiss, K. T. Young, M. S. Rabinowitz, T. F. Cacioppi, T. Goldstein, D. Levine, J. G. McNama, P. E. Sabatelle, L. R. Donne, J. Tolmach, N. Japhe; UROL.: J. S. Read, F. L. Senger, A. Harris, P. C. Fieri, Chfs.: Assts.: G. R. Horton, E. K. Morgan, F. C. Farrow, L. G. Goldberg, J. J. Bottone, A. Fincke, A. Porrazzo, S. Rosenfeld, J. Michaelis, S. Soifer, M. J. Pietaro, T. Gualtieri; NEUR.: O. C. Perkins, L. Feinier, Chfs.: Assts.: C. Bretizer, L. Wetterberg, H. P. McTague, G. C. Parker, E. J. Browder, G. F. Campana, S. S. Lamm, H. V. Agin, E. M. Patella, S. E. Soltz; OTO.-LARYN.: C. W. Stickle, L. L. LaPointe, C. R. Weeth, H. J. Feaster, Chfs.: Assts.: A. G. Silver, S. Kaplan, J. J. Brown; OPHTH.: R. M. Rogers, G. Freiman, Chfs.: F. E. Mallon, S. Frank, Asst. Chfs.: Assts.: M. A. Lasky, C. Lack, W. C. Waggoner, B. Shermer, A. J. Barranco, M. Gildea, J. J. Keene, W. Cohen, F. Richman; DERM.: A. Potter, L. J. Frank, M. E. Goebel, Chfs.: Assts.: M. Silverman, L. M. Fruchtbaum, L. G. Aide, M.M. Estrin; ROENT.: A. L. L. Bell, L. M. Andersen, E. Mendelson, chfs.: Asst.: W. E. Howes; PATH & BACT.: L. C.Johnson. LUTHERAN HOSPITAL Junius st. at East New York av. Tel. Dickens 2-2100. General. No contagious cases. 110 Beds. Supt., A. E. Abel, R.N. CONS. STAFF: J. E. Golding, G. H. Reichers, N. P. Rathbun, A. C. Beck, J. Samenfeld, G. Tong, A. Konther, H. L. Morsch, J. Browder, J. E. Jennings, C. Laws, L. F. Warren, E. Koch, A. Potter; ATTD. STAFF. PHYS.: H. L. Kreis, J. Pullman, G. Anderson; Assos.: R. Cummings, W. Shetterly: Assts.: O. Neidner, L. Conly, M. Berkowitz, J. Weber; Clin. Asst.: A. Kermek; SURGS.: V. Barber, A. V. P. Fardelmann; Assos.: P. Raia, D. Mascolo, W. Lynn; Assts.: B. Vogt, F. MacNaughton, L. Kelly, A. Weller, A. Dederick, J. Schoonmaker, H. Ruffolo, C. McLaughlin, A. H. Smith; Clin. Assts.: G. Schmidt, W. Puderbach, J. Sileo, G. Sprenger, A. Zabin, J. Messineo; OBST.: E. J. May, H. C. Eichacker; Assos. C. Mueller; Assts.: S. Tromba, C. R. King, W. Glaser; Clin. Asst.: A. Maron; GYN.: C. Duncan; Asso.: G. Pooley; Assts.: V. Giantieri, F. Maisel; OTO.-LARYN.: A. Gilligan, P. A. Keil, S. H. DeCoste; Assos.: J. Stck, S. M. Skinner, H. Bucalo; Clin. Assts.: J. Brancato, M. J. Weller, J. Miceli, D. R. Gillen; OPHTH.: L. W. Green; Asso.: E. Douglas, Asst.: B. Rosenthal; Clin. Asst.: I. Gerberg; UROL.: H. Wehrbein; Asso.: A. Bullwinkel; Asst.: H. Degenhardt; Clin. Asst.: L. Lavalle: NEUR.: L. J. Smith; PED.: H. L. Barnes; Asso.: J. Paulonis; Assts. H. Taylor, M. Kurzrok; Clin. Assts.: A. Frieri, F. Garttner; F. Radocsay; ROENT.: A. L. Voltz; Asso.: W. E. Howes; Asst.: J. F. Heinrich; DERM.: Asso.: L.M. Fruchtbaum; ORTH.: H. C. Courten; Asso.: F. C. Courten; Asst.: R. Stevens; PATH.: S. Axelrad, Dir. MARY IMMACULATE HOSPITAL ASSOCIATION 89th av. and 153rd st., Jamaica. Tel. Jamaica 6-6400. Medical, Surgical and Obstetrical. 320 Beds Maintains School of Nursing. Supt., Sister M. Suitbertha, R. N. CONS. STAFF: G. K. Meynen, J. E. Jennings, E. S. McSweeny, V. L. Zimmerman, C. A. Gordon, A. J. Keenan, S. H. DeCoste, E. L. Keyes, C. Laws, R. Kovacs, P. J. Flagg, A. Potter, E. J. Browder, H. S. Dunning; ATTD. STAFF, PHYS.: C. Boettiger, G. A. Distler, F. R. Mazzola; Asso.: C. M. Levin; Assts.: G. Kaplan, H. C. Oard, A. L. Lyons, J. J. Schanno, J. F. Heinrich, H. D. Berlin; Clin. Assts.: A. J. Horton, B. Stromsoe, J. H. Walvoord, F. L. Verdeschi, G. A. Manfredonia, D. Steinberg, J. J. Sheehy, A. Imperator, J. A. Macca; SURGS.: L. F. Licht, J. M. Scannell, F. N. Dealy; Assos.: M.T. Reynold, J. H. Morris, F. G. Meyneu; Assts.: E. Hyland, I. Safferstone, H. W. Draffen, V. Juster, J. Watt, R. L. Sippel; Clin. Assts.: L. A. Boehmer, G. H. Kittell, W. J. Lynch, H. Slass, C. F. Kenna, R. F. Millemann, D. B. Sullivan, M. Vinciquerra, L. L. Bonyay, R. P. Boyle, D. K. Flessa, F. J. Muller; OBST.: J. P. McManus; Assts.: J. V. Rizzi, A. P. MacVeany, J. B. Tormey; Clin. Assts.: J. J. Brown, J. J. McKenna, A. E. Rainville, H. W. Gerdes: PED.: R. J. McGraw, J. F. Paulonis; Asso.: T. S. Morton, G. H. Jantzen; Assts.: A. A. Trivilino, B. Shapiro; Clin. Assts.: G. T. Kiffney, M. D. Muendel, F. E. Clarke, H. Friedlander, F. Jaklitsch, J. P. Burghardt, G. C. Schmidt; EAR, NOSE & THROAT: D. S. Cunning, E. Frothingham; Assos.: G. B. Fernlund, G. E. Pauley; Assts.: C. W. Bunnell, A. A. Cirillo, C. Psaki, W. Driscoll, C. J. Jarka; UROL.: R. B. Anderson; Asso.: E. Rubin; Assts.: L. B. Chmielewski, T. E. Larkin: OPHTH.: A. M. Goldman; Clin. Assts.: L.H. Keeler, E. M. Douglas, S. Miller: ORTH.: H. C. Courten; Asso.: F. C. Courten; Clin. Assts.: W. Stark, A. H. Lewert; ROENT.: L. F. Licht, I. W. Poneman; NEUR.: Asso. W. J. McCarthy; PATH. E. F. Koch; Asso.: J. Werne; Asst.: S. Axelrad, Clin. Assts.: W. Feiring, M. Cohen, E. A. Wolff; DERM.: R. Boenke; Asst.: I. Mintzer; Clin. Assts.: M. L. Weitz, L. Waterhouse; RADIUM THER.: G. A. Robinson; clin. Asst.: T. J. Adams; ANAEST.: E. F. Walsh; PHYSICAL-THER.: I. W. Ponemon; BRONCHOS. & ESOPHAGOS.: M. S. Bender. METHODIST EPISCOPAL HOSPITAL Sixth st. Seventh to Eighth avs. Tel. South 8-6000 Maternity Building.South 8-7700 General. 400 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Dir., Rev. Chester C. Marshall, Supt., Grace B. Hinckley, R.N. CONS. STAFF: J. B. Bogart, F. C. Holden, C.W. Stickle, E. H. Bartley, LeG. Kerr, C. D. Napier, F.C. Tilney, N. T. Beers, F. C. Eastman, N. Rosenthal, W. D. Ludlum, C. H. Goodrich, R. S. Fowler, F. Murray, H. E. B. Pardee, J. M. Van Cott, E. Libman, J. A. Miller, L. F. Warren, T. Howard, W. H. Wallace C. H. Greene, C. G. Kerley, R. H. Fowler, I. Friesner, M. E. Potter; ATTD. STAFF, PHYS.: F. B. Cross, E. S. Dalton; Assos.: A. T. Mays; Assts.; I. L. Cabot, H. D. Fearon, P. C. Eschweiler, W. A. Lange; Clin. Assts.: J. J. Weber, C. G. Williamson, M. B. Clark; ALLERGY; G. A. Merrill, SURGS.: T. B. Spence, A. H. Bogart; H. F. Graham, H. K. Bell; Assos.; P. A. Renaud, S. G. Clark; Assts.; J. H. Bliss; J. A. Timm, O. P. Schoenemann; Clin. Assts.: M. E. Hoefle, H. E. Rhame, K. H. MacGregor, C. D. Sawyer; PED.: W.F. Watton; Assts.: W. R. Coles, L. V. Hanlon; Clin. Assts.: J. C. Hamilton, K. D. Nichol, H. K. Chakales, A. H. Emerson; OBST.: O. P. Humpstone, R. M. Beach; Assos.: H. B. Matthews, H. W. Mayes; Assts.: G. H. Davis; R. A. Wilson, A. E. Dunbar, H. T. Hagstrom, H. S. Acken, S. C. Hall; Clin. Assts.: O. R. Schoubye, A. R. Beil; UROL.: H. T. Langworthy; Asst.: R. Mule' ; LARYN., RHIN. & OTOL.: C. L. Stone, C. A. Anderson; Assts.: E. A. Sunde; H. Gledhill; OPHTH.; E. C. Place; Asst.: D. E. Swift; ORTH.: D. E. McKenna; Asst.: H. P. Lange; NEUR.: H. R. Merwarth; Clin. Asst.: J. M. Schimmenti; DERM.: J. C. Graham; Asst.: E. A. Gauvain, W. Bower; PATH.: E. B. Smith; NEUR.-SURG.: E. J. Browder; RADIOL.: G. W. Cramp; RADIUM THER.: P.A. Renaud. NEPONSIT BEACH HOSPITAL FOR CHILDREN Neponsit, L.I. Tel. Belle Harbor 5-2117. Children under 12. Tuberculosis of Bones and Glands. 120 Beds. Supt., Miss J. V. Vient, R.N. CONS.: B. R. Allison; PHYS.: H. J. Grayzel, H. B. Warshll: SURG.: B. H. Whitbeck; ORTH.: Assos.: P. C. Colonna, R. C. Kahle. THE NORWEGIAN DEACONESSES' HOSPITAL 4520 Fourth av. Tel. Sunset 6-4200. General. 198 Beds. Maintains Registered School of Nursing. CONS. STAFF: H. Brooks, T. Howard, J. E. Jennings, A. Beck, E. Bishop, C. W. Berry, W. Browning, F. C. Eastman, N. P. Rathbun, J. S. Reid, W. Truslow, R. Moore, J. H. Ohly, J. W. Durkee, O. Potter, A. Murray, C. Eastmond; ATTD. STAFF, PHYS.: T. C. Guenther, E. E. Cornwall, B. A. Fedde, H. W. Gissel; Assos.: A. A. Andersen, R. Hills; Assts.: H. T. Spelman, J. A. Gildersleeve, R. H. Bennett; SURGS.: E. D. Ferris, E. W. Skelton; L. Stork, D. Livingstone, P. Platou, R. Tate: Assts.: W. C. Flickinger, J. J. Kirschenmann, W. B. Dukeshire, G. L. Robillard, R. San Filippo, M. E. Hoefle, M. Burghardt, C. Calliendo, M. C. Whitehill, P. Thompson; OBST.: B. Harris, J. B. Dowd; Assts.: H. Mehldau, A. S. MacGregor, W. T. Daily; PED.: C. Fisher: Assos.: J. Monfort: Asst.: L. A. Koch; NEUR.: O. C. Perkins; ORTH.: G. H. V. Hunter; Asso.: G. L. Papae; OPHTH.: W. Moehle; EAR, NOSE & THROAT: R. L. Moorhead; Asst.: J. Auwerds, W. Haupt; G-U: C. C. A. Lange; Asso.: H. A. Fisher; Asst.: A. Fincke; PATH.: G. L. Robillard: Assts.: F. Melomo, G. Brancato; ROENT.: J. J. Masterson; Asst.: J. J. M. Carey; ANAEST.: A. F. Erdmann. OCEAN HILL MEMORIAL HOSPITAL & DISPENSARY 343-345 Ralph av. Tel. Haddingway 3-6466 Tonsil Cases. 10 Beds. Dispensary General. Supt., J. E. Quay. ATTD. STAFF. PHYS.: M. Grossman, Chf.: SURG.: S. G. Sisskind, Chf.: Asso.: J. Rosenbaum; OTO.-LARYN.: H. Schuhmann, Fhf.: Assos.: L. Smith, C. R. Frank, B. N. Gottlieb, M. B. Berman; OPHTH.: L. Jacobs, Chf.; Asso.: M. Brahms: DERM.: M. J. Cantor, Chf.; G.-U.: J. Wittenberg, Chf.: GYN.: S. Lubin, Chf.: Assos.: A. H. Busky, L. M. Mirabella; PED.: Assos.: W. Moskowitz, D. D. Baden; NEUR.: J. L. Abramson, Chf.: ROENT.: M. Strahl, M. N. Ratzen. PROSPECT HEIGHTS HOSPITAL 775 Washington av. Tel. Nevins 8-9500 General. 175 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Supt., Herbert N. Morford. CONS. STAFF: M. Lines, R. Lloyd, A. Bornmann, G. Lazarus; ATTD. STAFF. PHYS. : F. Lutze, R. Johnston, M. Potter, G. Ding; SURG. & GYN.: W. W. Blackman, O. S. Ritch, H. J. Schall, W. F. Shaw, J. A. Squillace; OBST.: G. S. Ogden, C. Ohlbaum, F. H. Platt, R. Wood; SPECIALISTS: R. Abbott, F. Elliott, C. Brant, R. Kinloch, J. Wright, E. T. Redmond, R. C. Eckardt, J. Berte; ASSO. STAFF; T. D. Adlerman, H. Aronson, G. E. Beatty, W. G. Bickelmann, H. T. Blair, J. R. Boyd, P. B. Brockway, J. A. Caravella, A. L. Carroll, G. de Yoanna, J. J. Gainey, J. L. Gold, S. Lubin, J. A. Mangieri, C. Montana, T. F. Nevins, M. J. Pietaro, S. Prince, W. J. Schroeder, I. S. Schwartz, F. I. Shatara, M. C. Sisson, H. B. Snell, S. S. Tartar, C. B. Vogt, A. A. Wemmell, P. E.Wesenberg. QUEENS GENERAL HOSPITAL 8268 164 st. Tel. Jamaica 6-8600. General. 600 Beds. Supt., Marcus D. Kogel, M.D. ATTD. STAFF, PHYS. : C. Boettiger, A. W. Victor, G. A. Distler, F. R. Mazzola; Assos.; A. Braunstein, E. F. Kalina, C. Levin, J. F. Lynch, J. R. Reuling, M. A. Sanders, H. E. Smith, E. Ward; Assts.; W. Benenson, E. J. Carey, A. Douglas, a. A. Fischi, H. Fruchter, L. A. Granirer, H. Harberg, J. F. Heinrich, V. W. Higgins, G. Kaplan, C. Krenz, A. L. Levy, J.E. Lowry, A. Lyons, I. Mostkowitz, A. Passera, D. Porte, C. Reid, A. X. Rossien, G. Wagner; Clin. Assts.; V.J. Amato, F. J. Candia, M. Drazin, H. H. Epstein, D. Givner, A. S. Gradinger, B. Grossman, F. Hayes, A. J. Horton, N. Hudes, P. L. Kaye, E. Kleefield, D. Klein, H. Konterwitz, VF. Lief, G. Martus, N. A. Pilosi, J.J. Schanno, J. J. Sheehy, B. Shapiro, W. D. Stein, J. H. Walvoord, J. C. Weisman, F. Weiss; SURGS.: F.N. Dealy, J. S. Thomas, J. P. McHugh, C. L. Davidson; Assos.: H. Draffen, F. G. Meynen, W. Rogers, J. H. Watt; Assts.: C. Baker, L. Breitbart, F. Cerniglia, A. A. DePoto, E. G. Fausel, C. D. Gackenheimer, I. E. Greenberg, J. V. Lanza, L. Lefkowitz, T. Lint, W.L. Lynn, L. J. Morse, E. J. Patterson, J. R. Shaeffer, R. L. Sippel, LeR. A. Wirthlin; Clin. Assts.: T.J. Adams, L. A. Boehmer, J. E. Cox, A. J. Dick, E. Duhan, C. H. Ellard, J. B. Hunter, V. Juster, C.Kenna, G. H. Kittel, D. Lothringer, W. P. MacNamara, B. Malerba, R. Millemann, W. Rautenstrauch, Jr. I. B. Safferstone, W. R. Schoonmaker, H. A. Schwartz, H. J. Secky, H. Slass, J. G. Stubenbord, S.P. Suffin, J. Thompson, E. Wolff; OBST. & GYN.: H. P. Mencken, E. A. Flemming, H. C. Eichacker, A. E. Baker; Assos.: S. Brush, F. Carpenter, M. Cohen, W. Kerby; Assts.; M.P. Bates, W. C. Brons, B. Davidoff, R. R. Eckert, H. L. Enselberg, J. N. Feinberg, H. L. Kava, S. L. Mitchell, J. V. Rizzi, E. C. Veprovsky, N. Weinstein, J. Wrana; Clin. Assts.; D. B. Blumenfeld, F. Bock, ;I. L. Epstein, S. Lempert, H. Lowey, J. W. Mahoney, F. X. McGill, K. F. Miller, J. W. Mooney, S. L. Schick, A. J. Simonetti, C. Sternschein, W. E. Stumpf, J. B. Tormey, H. M. White; PED.; W.C.A. Steffen, H. A. Reisman; Asso.: J. M. Dobbins, G. Leonard, C.A. Lust, L. M. Willard; Assts.: S. Dillon, B. Goldsmith, G.H. Jantzen, H. Langer, E. A. Mittell, B. Shapiro, A.A. Trivilino; H. T. Vogel; Clin. Assts.: L. Batell, L. Birnbaum, M. Coe, E. Fletcher, F. G. Garttner, A. Gross, A. Nathan, A. Rosen, E. G. Sunners, J. C. Watts, S. Wilensky, S. Wishik; OTO.-LARYN.: M. S. Bender, D. S. Cunning; Assos.: E. Frothingham, G. E. Pauley; Assts.: C. W. Bunnell, A. A. Cirillo, G. B. Fernlund, A. Kellnor, P. J. Kennedy, R. Murphy, M. I. Som; Clin. Assts.: S. O. Field, J. C. Hollzberger, H. R. Landon, C. G. Psaki, J. Sarnoff, J. E. Stack; UROL.: F. G. Riley, B. Derrah; Assos.: E. Rubin, A. S. Walker; Assts.: W. J. Godfrey, L. Goldberg, J. J. Kilcourse, L. G. Raff; Clin. Assts.: H. J. Degenhardt, T. E. Larkin, H. O. Moody, M. Myers, A. A. Vanore, E. Weiner; DERM.: R. Boenke, I. Mintzer; Assos.: C. S. Miller, J. Schweig; Assts.: E. J. Knips, R. L. Saunders, A. Schur, L. M. Waterhouse; Clin. Assts.: A. Fisher, I. Kaminstein, F. Leone, R. M. Montgomery, M. L. Weitz; NEUR.: E. M. Gould, W. J. McCarthy; Assos.: M. S. Baron, W. E. McCullough; Assts.: J. C. Kindred, A. Meister; ORTH.; H. C. Courten, R. Stephens: Assos.: F. C. Courten, P. Palew; Assts.: M.J. Langsman, A. H. Lewert, W. Stark, R. Stevens: Clin. Assts.: M. Bergen, D. M. Morgenstern; OPHTH.: W. G. Frey, H. VanLammers: Assos.: T. M. D'Angelo, L. H. Keeler; Assts.: W. Hipp, S. Miller; Clin. Assts.: E. M. Douglas, J. D. Schwartzman, H. Weiss. QUEENSBORO HOSPITAL FOR COMMUNICABLE DISEASES Parsons blvd., Jamaica. Tel. Jamaica 6-2600. Contagious Diseases. 46 Beds. Med. Supt., P. J. Kahan, M. D. CONS. PHYS.: W. C. A. Steffen; ATTD. STAFF: T. C. Chalmers, J. R. Reuling, E. E. Keet, H.E. Smith; Assos.: J. G. Howard, J. M. Dobbins, P. S. Rowe, H. C. Oard: Assts.: D. J. Swan, J. C. Watts, R. Conant, S.M. Wishik: SURG.: L. H. Moss, A. S. Lowsley; Asso.: J. deR. Combes; Asst.: A. DePoto; NEUR.: E. M. Gould: OPHTH.: J. T. Kane; OTO.-LARYN.: J. E. Welch; Asst.: D. S. Cunning; UROL.: A. S. Walker; ORTH.: H. C. Courten; Asst.: F. C. Courten; PATH.: C. Boettiger; Asst.: J. Werne; ANAEST.: J. C. Peters: ROENT.: A. L. Voltz; Asst.: J. F. Heinrich; DERM.: I. J. Mintzer: OBST.: A. E. Baker; CARDIOL.: D. Porte; ORAL SURG.: P. R. Courten. RICHMOND BOROUGH HOSPITAL FOR COMMUNICABLE DISEASES Brielle av., West New Brighton, S. I. Tel. Dongan Hills 6-0360. 16 Beds. Med. Supt. M. A. Jacobs. ATTD. STAFF: J. D. Smith, Dir.: PHYS.: A. J. McGowan, J. A. Randall, H. Cochrane, G. Johnson: Assts.: O. M. Race, J. Lemelson, J. H. Diamond: SURG.: F. Coonley: Asst.: J. J. Goller, H. A. Halbert; OTOL.: D. N. Cott, V. G. Smith; BRONCHOS.: M. S. Lloyd; ORTH.: D. Bosworth. RICHMOND MEMORIAL HOSPITAL Prince Bay Road. Prince Bay. Tottenville 8-1900. General. 82 Beds. Supt., John H. Olson. CONS. STAFF: A. S. Driscoll, J. A.Randall, G. G. Ornstein, D. Law, H. Ayres, C. E. Pearson, J. P. O'Reilly, A. McGowan, E. Zabriski, M. Jacobi, H. L. Halbert, F. C. Yeomans, W. Washington, M. J. Schwerd: ATTD. STAFF: PHYS.: R. Clarke, M. Weinstein. A. A. Shapiro, E. Klauber; Jr.: H. Berger; SURGS.: R. Shelids, F. M. Schwerd, J. Klauber; Jrs.: M. Hereford, C. D. Walsh; OBST.: E. J. C. Anderson; Jr.: J. G. Lipani; ORTH.: J. Ware; PATH.: R. Tuthill: OTO.-LARYN.: V. G. Smith; DERM.: F. Kerr; BRONCHOS.: M.S. Lloyd; UROL.: F. Donovan; RADIOL.: N. Fedde; NEUR.: C. B. Masson; CARDIOL.: F. E. K. Clarke; ANAEST.: A. A.Shapiro. ROCKAWAY BEACH HOSPITAL Beach 85th st. and Railroad, Hammels. Tel. Belle Harbor 5-4900. General. 100 Beds. Supt., S. Chester Fazio. CONS. STAFF: H. C. Falk, J. Wiener, H. Roth, W. Linder, T. H. Russell, C. G. Heyd, S. A. Brown, L.I. Harris, R. Abrahams, J. J. McGowan, H. Brooks, I.W. Held, G. Baehr. T. Howard, O. M. Schwerdtfeger, L.R. Loewe, I. Strauss, O. C. Perkins, I. J. Sands, M. L. Sowers, A. N. Schiller, A. J. Rongy, F. E. Neef, A. Bonner, O. L. Levin, A. Schur, G. W. Vandegrift, J. A. Renwick, LeG. Kerr, M. B. Gordon, A. D. Smith, M. Schuman, B. Kramer, H. L. Maslow, L. Mayer, I. Balensweig, B. H. Witbeck, B. E. Wolfort, S. Kleinberg, M. S. Bender, O. P. Humpstone, H. P. Mencken, A. C. Butts, E. A. Flemming, V. L. Zimmerman, H. E. Eichacker, J. J. Wiener, I. Gray, M. Taschman, G. Ornstein, M. Lederer, J. Geiger, J. Buckstein, B. B. Crohn, M. Sturtevant, H. A. Rafsky, I. O. Palefski, S. Lubash, F. G. Riley, J. A. Lazarus, W. Ginsberg, C. Shookhoff, A. A. Landsman, L. Moskowitz, M. H. Freund, H. C. Weiner, W. S. Collens, M. Marks, F. H. Lasher; ATTD. STAFF..PHYS.: A. W. Victor, G. Wagner, Dirs., Asst.: L. Granirer: Asso.: L. Seidenstein; SURG.: J. L. Both, Dir.: Assts.: T. Lint, H. Gordon, I. E. Greenberg; Jr. Asst.: W.E. Werner; OBST.: A. B. Johnson, Dir.: Asst.: H. Gliboff, H. Altner; Jr. Asst.: L. Hoffner; PED.: H. L. Langer, Dir.: Asso.: S. Dillon; RADIOG.: H. Rivkin. ST. ANTHONY'S HOSPITAL Woodhaven blvd., Woodhaven. Tel. Richmond Hill 2-2100. Tuberculosis. 400 Beds. Supt., Sister Antoniana. ATTD. STAFF; T. A. McGoldrick, P. F. Pyburn; PHYS.; A.J.N. Shiel, E. A. Walsh, D. E. Quinlan, W. V. Driscoll, P. Borchardt; SURGS.: T. M. Brennan, J. J. Shay. ST. CATHERINE'S HOSPITAL 133 Bushwick av. Tel. Pulaski 5-7400. General. 305 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Supt., Sister M. Eugenia, R.N. CONS. STAFF : V. J. Klein, J. F. Timmes, W. Moitrier, F. R. Meeks, J. M. Clayland, A. M. Rabiner, L.J. Smith, H. C. Fett, E. J. Browder, M. L. Bodkin, G. Forbes, M.E. Marten: ATTD. STAFF: PHYS.: A. H. Hangarter, J. Samenfeld, V. Anello, J. Steele; Asso. M.A. Murphy; Assts.: J. G. Senese, C. A. Jarka, V. Genco, W. L. O'Connell, J. J. DiNoto, J. J. Stefano, S. A. Seley, S.N. Moskowitz, P. Vitulli; Jr. Assts.: A. Augugliaro, S. Levy, C. C. Mangiaracina; SURGS.: D. G. Bodkin, D. A. McAteer, J. L. Pfeifer; Assos.: J. Smith, Jr., J.J. Black, J. A. McCabe, H. Feldman; Assts.: M.E. Connor, W. J. O'Connell, P.K. Maloney, J. F. Wolfram, G. P. Christ, J. Marrone, W. F. Feely, F. J. Donigan, P.F. McGowan, J.J. Wallace, R. P. Faraldo, D. F. Rossi, W. H. LeStrange, D. G. Bodkin, Jr.; Jr. Assts.: M.P. Mule, P. Altruda, J.M. Brady; TRAUM. SURG.: J. M. Scannell; Assts.: F. J. Tarsney, S. M. Cali; PED.: J.C.G. Regan; Asso.: J. Glamkowski; Assts.: J.F. Looram, J. F. Finnegan, P.J. Lombard, C. R. King; GYN. & OBST.; C. A. Gordon; Assos.: E. A. Flemming, J. A. Driscoll, W. C. Meagher; Assts.: J. B. Tormey, R. J. DiNapoli, J. L. O'Leary, V. E. Smith, A. A. Schenone; Jr. Assts.: C. E. Brennan, C. Monteleone, E. S. Cagney; UROL.: J. F. Griffin; Asso.: F. Caponegro; Assts.: J. W. McManus, E. A. Walsh; OTO.-LARYN.: S. H. DeCoste, G. G. Fisher; Assos.: H. D. Bucalo, A. E. Zirpolo; Assts.: W. E. Stern, J. C. Micell, S. M. Skinner, L. T. Cacioppo, J. J. Viviani, T. H. Fox; OPHTH.: J. E. Golding; Asso.: J. M. L. Bruno; Asst.: H. W. Burgess; ROENT.: L. J. Taormina; Assts.: M. R. Siudzinski, L. A. Harrington: PATH.: E. A. Koch; Asst.: S. Axelrad; DERM.; B. Throne; Asst.: C. T. Chiaramonte. ST. CECILIA HOSPITAL FOR WOMEN Humboldt and Richardson sts. Tel. Evergreen 8-5650. 56 Beds. 50 bassinets. Supt., Sister M. Mercedes, R. N. CONS. STAFF: J. Horni, E. Bishop, A. F. Mannel, T. A. McGoldrick, D. Gingold, M. B. Bergman; ATTD. STAFF. PHYS.: A. W. F. Westhoff; SURG.: A. G. Cook, Chf.: Asso.: M. J. Sheehy; Assts.: P.J. Bivona, J. C. Alesi; OBST.: H. C. Dirlam, Chf.: Assts.: P.T.F. Neyland, J. Calcagno, C. Umhey, A. Fincke, E. J. De Tata; PED.: J. Glamkowski, Chf.: N. Ingoglia. D. Di Lorenzo; UROL.: R. Mule; Asst.: S. E. Last; PATH.: W. Moltrier; RHINO.-LARYN.: J. C. Holzberger. ST. GILES THE CRIPPLE, THE HOUSE OF 1346 President st. Tels. Slocum 6-1376 & 6-1377. Orthopedic. 43 Beds Gen. Mgr., Juan C. Butts. CONS. STAFF: R. Whitman, S. P. Bartley, L. A. Thunig, A. C. Brush, W. A. Jewett, P. C. Jameson, A. Potter, A. F. Erdmann, T. J. Curphey; ATTD. STAFF: C. D. Napier, Chf.: SURGS.: F. B. Ring, J. B. L'Episcopo, J. C. Rushmore, P. J. Shammon, J. Gianquinto, W. Walker, K. T. Young, C. C. Vitale, W. O. Jackson, J. H. Greener, O. C. Hudson; PHYS.: W. S. Hubbard, S. Combes, L.T. Flood, C. E. Hamilton; NEUR.: L. Feinier; PED.: D. R. Lloyd, M. C. Field; PATH.: W. Moitrier; ANAEST.: G. W. Tong; ROENT.: C. J. Search, J. C. Knapp; OPHTH.: R. M. Rogers; UROL.: A. Harris; NEURO.-SURG.: E. J. Browder; LARYN.: C. E. Scofield. ST. JOHN'S HOSPITAL 480 Herkimer st. Tel. President 4-2500. General. 234 Beds. No Contagious or Chronic Diseases. Maintains School of Nursing. Dir., Rev. C. H. Webb. Supt., L. M. Arrowsmith. CONS. STAFF: J. M. Van Cott, T. Howard, W. H. Lohman, W. B. Brinsmade, C. D. Napier, C. J. Search, O.P. Humpstone, W. Browning, N. T. Beers, H. S. Jeck, E.E. Cornwall, F. B. Cross, T. B. Spence, W. Truslow, S. J. Day, C. Eastmond, H. K. Bell; ATTD. STAFF, PHYS.: L. F. Warren, Chf.; F. W. Moore, C. E. Hamilton, C. H. Greene; Assts.: G. H. Barber, N. M. Holden; Clin. Assts.: A. F. Streeseman, J. R. Beard, Jr., J. H. Greener; SURGS.: J. E. Jennings, Chf.; W. L. Duffield, G. F. Sammis, S. B. Thomas, S. L. Fisher, E. J. Browder, J. L. Cobb; Asst.: L. A. Thunig, G. B. Reitz, G. R. Marsh; Clin. Asst.: T. R. Miner, L. F. Meister, A. G. Hinrichs, J. M. Jabbour, W. O. Jackson, W. H. Schmitt; PED.: P. L. Parrish, Chf.; Assts.: J. Battaglia, R. H. Iler, L. A. Koch, J. Pepe; Clin. Assts.: J. B. McDermott, T. Fry, A. Surdakowski; NEUR.: L. Feinier; UROL.: R. B. Anderson; Asst.: A. Harris; OTO.-LARYN.; W. S. Shattuck; R. L. Moorhead: Assts.: J.P. Baker, F. L. Tucker, Jr.; OPHTH.: J. H. Andrew, P. C. Jameson; Asst.: W.V. Moore; OBST.: A.W. White, Chf.: C. Duncan, O. A. Gordon, Jr.; Assts.: G. R. MacLachian, C. W. Mueller, E. W. Fisher; Clin. Assts.: W. P. Muirhead, G. E. Pooley, F. J. Maisel, A. R. Cherry; ROENT.: J. C. Knapp; Ast.: A. B. MacDonnell; PATH.; T. J. Curphey, Dir.; ANAEST.: L. Watter; ORAL SURG.: G. B. Johnson; Asst.: F.K. Garner; ATTD. EMERITUS; H. T. Hotchkiss, W. S. Hubbard, W. H. Rankin, E. M. Wadsworth. O.P.D., ASSTS.: E. Grivelis, L. Cucinotta, A. C. Hamilton, C. C. Langley, G. R. Marsh, E. B. Underwood. ST. JOHN'S HOSPITAL Jackson av. and 12th st., L.I. City. Tel. Stillwell 4-6310. General. 301 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Supt., Sister M. Hilda. CONS. STAFF: R. E. Brennan, J. J. Duffy, F. C. Keller, E. W. Paterson, H. L. Barker, J. H. Barry, W. G. Frey, E. S. McSweeney, J. Wyckoff, J. Kelly, J. F. Power, T. H. Curtin, J. D. Cooney, J. J. McPhee, J. J. Power, E. I. Huppert, S. Brady, R. E. O'Rourke; ATTD. STAFF, PHYS.: C. Boettiger, E. W. McLave; Assos.: E. F. Kalina, J. F. Lynch; Assts.: W. T. Berry, A. Braunstein; Jr. Assts.: W. J. Blaso, A. A. Fischel, H. Fruchter, E. A. Kleefield, A. E. Passera, H. Harberg, N. Hudes; SURGS.: W. J. Lavelle, Dir.: J. P. McHugh; Assos.: I. L. Stein, S. M. Klein; Assts.: J. J. Kilcourse, M. weinstein; Jr. Assts.: C. J. Ciancimino, J. R. DeRose, J. P. Keating, J. V.Lanza, C. A. Renouard, H. J. Secky, J. J. Drago, C. J. Garity, F. J. Granieri, J. J. Haberski, L. Levinson, V.S. Maggio, M. L. Quinn; OBST.: J. J. McMahon, Dir.; H. P. Mencken; Assts.: M. Cohen, E. J. Davin, H. L. Enselberg: Jr. Assts.: J. N. Feinberg, F. X. McGill, E. C. Veprovsky; OTO.-LARYN.: P. J. Kennedy; Asst.: M.H. Schlessinger; Jr. Asst.: J. Sarnoff; PED.: J. M. Dobbins, E. C. Steiner; Asst.: H. Rappaport; Jr. Assts.: D. Rothstein, A. G. Whalen, G. F. Long; OPHTH.: W. G. Frey, Jr.; Assts.: J. H. Hulka, T. M. D'Angelo; UROL.: G. C. Biondi; Asst.: W. J. Godfrey; ORTH.: Asst.: P. Palew; DERM.: R. Boenke; Asst.: P.A.E. Sapanaro; NEUR.: E. M. Gould; PATH.: J. Werne; Jr. Asst.: W. Benenson; ROENT.: G. Forbes; ANAEST.: C. J. Hunt; Asst.: L. Berwick. O.P.D.: C. Boettiger, Cons.; R. Boenke, Dir.: SURGS.: M. Weinstein, S. M. Klein, J. Keating, H. Secky, C. Ciancimino, D. Klein, J. Lessem, F. Granieri, J. Haberski, J. Drago, L. Levinson, V. Maggio, J. DeRose, J. Lanza, S. Hartig, A. Barra, J. DiLeo, I. L. Stein, C. Garrity; PHYS.: J. Lynch, A. Fischl, B. Malerba, A. Passera, H. Fruchter, N. Hudes, N. Uris, P. Kaye, E. Kleefield, E. Herzog; PED.: J. M. Dobbins, E. Steiner, A. Whelan, H. Rappaport, B. Malerba, S. Wilensky, D. Rothstein, P. Milazzo, M. Friedman, A. Passera, G. Long, H. Cohen, M. Brescia, H. M. Cohen, J. Falk, S. Wishik; DERM.: R. Boenke, P. Saponaro, H. Schwartz, A. D'Andrea; OTO.-LARYN.: P. J. Kennedy, M. Schlesinger, J. Sarnoff, J. Corona; ALLERGY.: A. Whelan, B. Glasser; ORTH.: P. Palew; G.-U.: G. Biondi, W. Godfrey, W. J. Blasso, A. Barra, P. Dicanio; GASTRO-ENT.: H. Barker, H. Harborg; PROCT.: B. Krugman; NEUR.: E. Gould; METAB.: A. Passera, W. Benenson, E. Kleefield; CARDIAC.: M. C. Love, E. Kalina, J. Lynch, D. Rothstein, N. Hudes, H. Fruchter, W. J. Blasso, A. Barra, G. Long, A. Gorden, E. Kleefield; GYN.: H. Enselberg, H. Altman, J. Gilhooley, E. Tartaglione, A. Neumann, M. Rudick, A. Brodwin; PRE-NATAL; M. Cohen, E. Veprovsky, J. Feinberg, N. Weinstein, F. McGill; VARICOSE VEINS: J. Lanza, E. Tartaglione; TUMOR CLIN.: W. J. Hoffman, J. Kostecki. ST. JOSEPH'S HOSPITAL Broadway, Far Rockaway Tel. Far Rockaway 7-8300. 100 Beds. Supt., Sister M. Bertrand CONS. STAFF: A. A. Berg, J. L. Both, C. A. Eisberg, F. Hawkes, T. H. Russell, A. F. Chace, E. M. Evans, I. Gray, M. Meltzer, E. Friedman, I. J. Sands, L. Strauss, S. H. Geist, H. Grad, J. A. Harrar, F. C. Holden, L. B. Phillips, L. S. Rau, M. H. Bass, B. S. Denzer, F. E. Johnson, H. Schwarz, L. Mayer, O. L. Levin, F. Wise, A.S. Kelly, K. Schlivek, I. Friesner, H. Hays, J. Smith, E. R. Faulkner, J. D. Whitham, C. W. Collings, J. W. McChesney, L. L. Michel, P. J. Flagg, A. M. Foshee, E. Calvelli, C. Shookhoff, J. Wyckoff, L. J. Unger, D. Jones: ATTD. STAFF, PHYS.: J. Baum, dir.: N. Barnett, L. Clark; M. Deutsch, M. H. Morris, L. A. Sarrow, Assts.: E. Levokove, I. Siegel; SURGS.: S. D. Abrams, Dir.: I. Balensweig, F. H. Herrman, G. D. Nammack, I. Reitzfeld; Assts.: S. Moskowitz, A. Vivona, D. Siegel, E. Richter; OBST.: A. B. Johnson, Dir.; A. F. Calvelli, E. Cosby; Asst.: S. Nechemals; GYN.: A. Goldberg, A. B. Johnson; PED.: A. S. Tepper, Dir.: G. N. Leonard, C. W. Martin; LARYN.: M. L. Sowers, Dir.; V. A. Egan, A. O. Wood; OPHTH.: J. A. Renwick; ROENT.: M. J. Lesoff; Asst.: S. Shulman; UROL.: H. R. Kenyon; DERM.: A. Schur. ST. MARY'S HOSPITAL 1298 St. Marks av. Tel. President 4-3600 General. 250 Beds. 50 Bassinets. Maintains Registered School of Nursing. Supt., Sister Marie Jeanne CONS. STAFF.: J. F. Griffin, R. L. Moorhead, J. P. Glynn, G. W. Tong, J. C. Regan, J. M. Scannell, V. L. Zimmerman, I. I. Kaplan, L. Feinier; SR. STAFF.: J. C. MacEvitt, J. MacEvitt, C. D. Napier, O. A. Gordon, Sr., J. C. Leiter, J. R. Kevin, R. J. McGraw; ATTD. STAFF, PHYS.: J. J. Collins, W. E. McCollom, J. G. Glynn; Assos.: H. F. Beakey, W. F. Heslin, R. F. McDonald, C. V. O'Brien; Assts.: B. Daversa, F. S. Linane, V. Annunziata, R. Blaber, S. Carvo; SURG.: W. V. Pascual, T. M. Brennan, P. J. Dulligan; Assos.: D. E. Welch, E. J. Cronin, S. O. Shumway, E. P. Dunn, E. J. Grace, L. J. Kelly; Assts. C. A. Nolan, J. J. Hayes, J. Rizzo, L. G. Bodkin, A. M. Buda, P. Raia, H. L. Murphy, J. Basso, J. T. Torre, J. P. Murphy; ORTH.: H. C. Fett; Assos.: F. S. Ring: Asst.: L. R. Donne; GYN. & OBST.: E. A. Keyes, H. J. Goubeaud, Jr., R. A. Wilson, F. V. Mitchell, C. H. Loughran; Assos.: J. E. Cascio, H. T. Joyce, T. M. Fitzgerald, M. L. Abbene; S. A. Hall, M. J. Murphy; Assts.: H. A. D'Albora, H. Ruffalo, J. H. Sefter, P. DeGaetano, J. Butler, D. V. Burns, F. P. Ansbro, W. D. McCarthy, J. A. Mastrote; OTO.-LARYN.: O. J. Kennan, J. C. M. Auwerda; Assos.: K. A. Kreag, G. O'Brien, E. H. Hughes; EYE: W. F. C. Steinbugler; Asso.: K. A. Kreag; Asst.: F. Mallon; NEUR.: R.F. Sheehan; Asst.: W. McCarthy; GASTRO-ENT.: J. B. D'Albora; Assos.: W. Lancellotti; Asst.: F. Jordan; ROENT.: F. W. Currin; PED.: F. B. Hart, W. Clemen; Asso.: T. S. Morton; Assts.: J. Pisciotta, A. Trivilino, F. X. Frieri; PATH.: W. J. Mortrier, Jr.: Assts.: D. E. Quinlan, J. A. Mitchell; PROCT.: L. A. Shields; Assts.: J. DelVecchio, A. B. Corrado; UROL.: R. B. Anderson; Asso.: A. J. McGown; Assts.: F. C. Hamm, D. Maurillo; DERM.: N. T. Beers;; Assos.; G. F. Price; TRANSFUS.: C. A. Nolan, Chf.: PHYSIO.-THER.: C. F. McCarthy, Chf.: ORAL SURG.: T. J. Griffin; PLASTIC SURG.: W. A. Coakley, Chf.: ADJ. STAFF: W. D. Scanlan, F. B. Otis, E. J. May, J. A. McCabe, D. E. Tinkess, J. F. Raycroft, C. J. Nicol; CLIN. ASSTS.: J. Brancato, D. J. Sibener, F. Keleher, G. Manfredonia, J. Inciardi, H. Rini, A. Jannace, J. M. Costello, J. M. Tarsy, N. T. Grace, V. J. Tesorero, A. J. MacKenzie, J. Viviano, W. DeMartino, F. Nicholas, N. J. Fenech; ASSOS. UNATTACHED: A. M. Gillen,A. W. Marino. ST. PETER'S HOSPITAL Henry Street Tels. Main 4-1900-1-2 General. 207 Beds. Dir., T. A. McGoldrick, M.D., Supt., Sister Mamerta CONS. STAFF: F. C. Paffard; ATTD. STAFF, PHYS.: T. A. McGoldrick, P. F. Pyburn; Asso.: P. J. York; Assts.: C. A. Schmid, H. P. McTague, H. C. Denman; SURGS.: T. M. Brennan, J. E. Jennings, J. J. Shay; Assos.: L. M. Ryan, L. Berger, L. P. Breglio; Assts.: N. A. Rini, S. F. Scuderi, F. X. Brown, M. A. Tumolo; EAR, NOSE & THROAT; M. G. Golden, A. J. Keenan; Assts.: S. D. Carillo, H. A. Christensen; GYN. & OBST.: J. F. Todd, Dir.: W. V. Egan, J. L. McGoldrick; Assts.: C. E. Brennan, J. J. Ferayorni, J. W. Todd, J. J. Mollica, E. J. DelliBovi, M. Murphy, W. A. Burke, J. B. Byrne; G.-U.: H. H. Morton; Asst.: J. F. Ryan; ORTH.: H. C. Fett; OPHTH.: J. H. Ohly; NEUR.: L. Feinier: DERM.: M. E. Goebel; ROENT.: R. A. Rendich; Asst.: L.M. Anderson; PATH.: H. M. Feinblatt; PHYSIO.-THER.: J. J. Hauff ST. VINCENT'S HOSPITAL Bard and Castleton avs., West New Brighton. Tels. Port Richmond 7-5100 to 7-5105. General. 220 Beds. 38 Bassinets. Supts. Sister M. Dorothea CONS. STAFF: C. H. Jaeger, E. L. Keyes, E. S. Rimer, W. A. Bastedo, A. J. McGowan; ATTD. STAFF, PHYS.: E. C. Soldini, H. A. Cochrane, J. H. Diamond; Asst.: I. Cooper; SURGS.: J. D. Lucey, Chf., E. J. Callahan, G. Walrath, M. B. Morris, C. L. Reigi, P.J. Timpone; Assts.: C. DiCrocco, G. Stewart, J. J. Goller; OBST.: D.V. Catalano, A. G. Maratea; UROL.: R. Severance; Asst.: J. Takach; OTO.-LARYN.: D. N. Cott; Asst.: W. T. Heidmann; PED.: A. E. Bernstein; ORTH.: D. M. Bosworth; NEUR.: C. B. Masson, C. C. Hare; GYN.: D. V. Catalano, MacD. Peggs; Asst.: E. J. Scala; ROENT.: M. B. Radding; OPHTH.: W. T. Heldmann; PATH. & BACT.: M. Klemperer, M. Freund; LAB.: J. A. Killian, Dir.; ANAEST.: J. Tackach; DERM.: M. A. Lyons: BRONCHOS.: M. S. Lloyd. O.P.D.: J. Diamond, Chf., C. J. DiCrocco, A. G. Maratea, I. Cooper, E. Scala, E. C. Soldini, H. Briggin, M. Genauer, E. J. Morris, J. G. Lipani, H. Sussman, M. Werner, M. Weinstein, A. Berg, J. Wisnefski, E. Marcus, J. Malin. SAMARITAN HOSPITAL Main Division--608 Fourth av. Tel. Huguenot 4-2710. 33 Beds Supt., C. Thorson, R. N. Skene Division--759 President Street Tel. South 8-6400. 60 Beds Supt., F. Jacobs, R. N. CONS. STAFF: F. J. Shoop, S. Block; ATTD. STAFF, PHYS.: T. J. Longo, Chf., C. R. Love, A. M. Sawicki, J. H. Reb; Asst: A. S. Dederick; SURG.: M. F. Searle, Chf., B. Stattman; OBST.: F. B. Doyle, Chf. B. Daversa; GYN.: M. F. Searle, Chf., C. Bogardus, J. F. Todd; UROL.: A. Harris, Chf.; PED.: F. C. Dudley, Chf., W. A. Peterson, V. Myers: EAR, NOSE, THROAT: E. A. Griffin, Chf., H. A. Christensen, S. Weinstein, H. Danish, H. C. Mahnken; Asst.: M. M. Kafka; EYE: J. H. Andrews, Chf., W. Ebeling, P. Tradelius; DERM.: M. Silverman, Chf.; NEUR.: T. S. Cusack, Chf.; ANAEST.: G. Tong, Chf.,: ROENT.: L. M. Andersen; PATH.: M.E. Marten O.P.D.---C. Bogardus, Chf., L. Langs, B. Daversa, P. Lubin, M. Nadel, T. J. Longo, M. F. Searle, F. B. Doyle, E. A. Griffin, J. H. Andrew, D. Picone, V. M. Myers, S. S. Lasky, H. F. Beakey, A. M. Sawicki, J. H. Reb, P. Tradelius, J. Sader, H. Danish, S. Weinstein, B. Aronson, A. I. Grantz, L. Siskind, S. Naso, H. J. Chakales, L. G. D'Amato, M. E. Selkin, E. N. Russo, A. Behrens, M. M. Kafka, J. Schachno, M. I. Foley. SEASIDE HOSPITAL ( St. John's Guild) New Dorp, S. I. Tel. Dongan Hills 6-1300. Pediatric. 190 Beds. Supt., L. E. Birdseve CONS. STAFF: R. G. Freeman, E. M. Colie, Jr., W.P. Northrup, A. T. Martin, E. S. Rimer, C. H. Jaeger, A. Whitman, B. Lattin, G. Nicholson, C. Lambert, C. W. Perkins, F. C. McDaniel, S. B. Wortis, W. H. Park; ATTD. STAFF. PHYS.: W. M. Hartshorn, Chf., G. W. Graves, J. A. Randall, G. P. Jessup, J. Worthan, H. Bakwin, E. Anderson, G. G. Bohrer, O. M. Race, E. Wortis, H. Zuckerman; Adjs.: C. D. Walsh, A. Hulnick, J. L. Voss, A. B. Susman; SURGS.: J. H. Heyl; Adjs.: R. M. Shields, H. L. Halbert, A. R. Avitabile, G. D. Dorman; OPHTH.: F. C. Keil; LARYN: J. B. Shannon, L. Moore: Adjs.: L. E. Morrissett, M. D. Ryan, N. W. Sisson; ORTH.: D. M. Bosworth; Adj.: D. P. Dapolonia; DERM.: E. Maloney; PATH.: A. S. Price; BLOOD TRANFUS.: R. E. Stetson; IMMUNOL.: B. Ratner, CARDIOL.: Adj.: E. Wortis; ORAL. SURG.: W. F. Hopkins; ANAEST.: J. P. Takach. SEA VIEW HOSPITAL Brielle av., West New Brighton, S. I. Tel. Dongan Hills 6-0360.1800 Beds. Med. Supt., M. A. Jacobs, M.D. CONS. STAFF: F. H. Albee, L. F. Bishop, F. Coonley, A. V. S. Lambert, J. J. Ivory, J. Dorning, L. Hauswirth, H. O. Mosenthal, M. A. Bridges, R. G. Freeman, W. P. Healy, P. B. Hough, R. Lewis, H. H. Morton, S. W. Schapira, F. T. Donovan, P. J. Flagg: ATTD. STAFF. PHYS.: G. G. Ornstein, Dir.: J. Alexander, R. A. Bendove, J. Kaunitz, M. Kovnat, D. Reisner, D. Ulmar, I. Tchertkoff, S. E. King, J. G. Lang; Assos.: P. F. Anderson, M. R. Louria, I. Eptstein, C. Schuman; Assts.: P. Buchholtz, A. G. Davidson, M. Jacobi, M. H. Aronsohn, S. Berg, N. Krinsky; Clin. Assts.: J. Melnick, I. Cheifetz, E. R. Levine, H. Aaron, F. Cohen, E. M. Garment, H. L. Dorfman; ALLERGY: Asst.: M. Walzer; SURGS.: P.N. Coryllos, Dir.: Assos.: L. R. Davidson, R. M. Shields, S. A. Thompson; Assts.: M. S. Lloyd, G. L. Birnbaum, Clin. Assts.: J. Jacobson, L. Hochberg, L. Goldberg, M. Horowitz; PROCT.: Asst.: E. Granet; PED.: B. Schick, Dir.: Assos.: C. Kereszturi, J. Caffey; Asst.: R. Liswood; Clin. Assts.: H. Berner, C. Zelson, H. Rascoff, M. Siegel, H. Berger, H. Rosenberg; LARYN.: M. C. Myerson, Dir.: Asso.: H. Rubin; Assts.: J. G. Gilbert, H. Danish, J. G. Strickler, W. Hochbaum, S. Galburt; ORTH.: M. Cleveland, Dir.: asso.: D. Bosworth; UROL.: A. J. Greenberger; Asso.: M. E. Greenberger; Assts.: B. Miller, L. P. Wershub, S. E. Kramer, G. F. Dayton, H. Litvack, S. Immergut: DERM.: O. Levin; Assts.: N. Kagane, S. H. Silvers; GASTRO-ENT.: I. Gray; Asso.: J. Gerendasy; Clin. Asst.: G. H. Stein; BACT.: I. Weinstein; OBST. & GYN.: M. Rosenzweig; Clin. Asst.: N. Solny; OPHTH.: L. Feldman; Asst.: A. Behrens; CARDIOL.: H. Gold; Asst.: T. Fox; NEUR.: R. A. Gerber; HAEMATOL.: A. M. Weiss; ORAL. SURG.: Asso.: H. O'Connell; Clin. Assts.: A. A. Boivin, P. D. Jessup; ROENT.: H. K. Taylor; Asst.: L. Nathanson; PATH.: O. Auerbach. STATEN ISLAND HOSPITAL Castleton av., Tompkinsville Tel. St. George 7-6000. General. 300 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Supt. L. H. Putnam. CONS. STAFF: J. H. Dunnington, F. H. Albee, C. H. Jaeger, W. A. Bastedo, E. L. Keyes, F. H. Bartlett, A. P. Voislawsky, W. M. Hunt, M. S. Lloyd, C. B. Masson, P. N. Corylios, C. Farr; ATTD. STAFF. PHYS.: G. Johnson, J. A. Randall, C. J. Becker, J. F. Worthen; Jrs.: S. C. Pettit, O. M. Race, L. D. Foote, F. W. Kerr; SURGS.: G. P. Jessup, C. E. Pearson, A. H. Thomas, F. Coonley, F. T. Donovan, J. Ware; Jrs.: R. M. Shields, H. L. Halbert, A. S. Driscoll, L. Jensen; OBST.: C. Kingsley, W. R. Janeway, D. E. Law; EAR, NOSE & THROAT: J. Ross, V. G. Smith, C. L. Allers; OPHTH.: A. H. Thomasson: Jr.: C. Rieger; ROENT.: H. L. Halbert; PATH.: R. M. Shields, M. Penke; PED.: J. A. Randall; Jr.: O. M. Race. O.P.D.---General: S. C. Pettit, O. M. Race, F. Kerr, L. Foote, F. E. K. Clarke, R. J. McNulty, H. Crane, A. Hulnick, I. Tanner; EAR, NOSE & THROAT: J. Ross, C. L. Allers, V. G. Smith; PRENATAL: D. E. Law; GYN.: R. M. Shields, L. Jensen; ORTH.: J. S. Ware: PED.: J. A. Randall: NEUR.: S. Reback; EYE: A. H. Thomasson, C. Rieger; CARDIAC.: C. J. Becker; G.-U.: F.T. Donovan, W. C. Buntin; CARDIOL.: F. E.K.Clarke. SWEDISH HOSPITAL 126 Rogers av. Tel. Prospect 9-1300 General. 80 Beds. Supt., C. Magnuson, R. N. CONS. STAFF: W. Neuss, C. G. Molin, W. A. Jewett, D. McKenna, LeG. Kerr, J. S. Read, J. H. Ohly, B. C. Collins, A. Potter; ATTD. STAFF, PHYS.: J. Pullman, J. Steele; Assts.: W. Wagman, L. T. Fricke, S. Kreinin; SURG.: W. S. Simmons, L. A. Lynch, G. Kasper; Assos.: L. A. Thunig, H. C. S. DeBrun, G. McElvare: Assts.: S. Miller, A. Schiff, A. Sarafianos, M. Wiltchik, M. Tuby, E. Costelloe, T. McKiernan, R. Tuby; GYN.: E. P. Porter, S. Lubin, F. B. Doyle; Assts.: J. M. Borgia, J. Donza, A. H. Busky, S. Kaminester; OBST.: H. A. Morris, J. Cooley, K. W. Barney; Assts.: A. V. Mazzara, F. B. Otis, P. J. Coco, S. Thompson: ORTH.: E. Olsson; PED.: J. Monfort: G.-U.: F. L. Senger; Asst.: A. Bullwinkel; NEUR.: O. C. Perkins; PATH.: R. Tuby; OPHTH.: D. T. Bishop; OTO.-LARYN.: L. Blumenfeld, L. W. Green; ROENT.: F. W. Currin; ORAL SURG.: D. Parker; PHAR.: J. Edwards; ANAEST.: M. Tuby; PHYSIO.-THER.: E. E. Olsson, Dir.; Clin. Assts.: M. Rainone, F. Schwartz, L. Mirabella, M. Calvacca, M. Michaels, S. Thompson, A. R. Mustonen, D. Baden, A. J. Cheron, A. Blank, S. Kreinin. TRINITY HOSPITAL 1835 East New York av. Tel. Dickens 2-5200. General. 110 Beds. Supt., Elizabeth R. Nanes CONS. STAFF: S. R. Blattels, C. H. Goodrich, H. B. Matthews; ATTD. STAFF, PHYS.: L. Marcus; Asso.: A. L. Goldwyn; Assts.: F. Bridge, S. Feinstein, S. B. Meltz, W. A. Weiss, W. Zimmerman, C. Stritzler; Clin. Assts.: A. B. Goldman, H. Rosenzweig, M. Newberg; SURGS.: J. B. Boehm; Assos.: D. Warshaw, R. W. Auerbach, M. Fisher; Assts.: J. L. Gottesman, B. F. Handelsman, S. Hirsch, W. A. Lucia, J. Pearlstein, W. I. Sheinfeld, L. Steine; Clin. Assts.: E. S. Berlin, J. S. Greenberg, L. S. Hart, S. G. Levin, B. Brandner; TRANSFUS.: Asso.: I. Sherman; PED.: C. F. Fisher; Assos.: H. Spitz, L. Fisher; Asst.: G. Nadler; Clin. Asst.: R. D. Orzeck; OBST.: Asso.: L. J. Hershkowitz: GYN: H. B. Matthews Chf.: Asso.; M.R. Matus; Assts.: D. Herman, B. B. Wetchier; Clin. Assts.: A. M. Beacher, H. Borsuk, D. A. Newman, L. Singer; OTO.-LARYN.: S. J. Kopetzky, Chf.: L. Schwartz, Jr.: Asso.: J. W. Bell, A. L. Moshinsky; Asst.: B. E. Landess; ORTH.: H. Finkelstein: Assos.: D. R. Telson, J. E. Milgram, R. L. Nach; Assts.: L. S. Nelson, P. W. Lapidus; Clin. Assts.: R. Lerner, V. H. Raisman; PLASTIC SURG.: Asso.: A. J. Barsky; OPHTH.: I. Goldstein; Asst.: F. Bloch; Clin. Asst.: I. Shulman; UROL.: H. T. Langworthy; Asso.: P. Goldfader; Asst.: S. Swetnick; ROENT.: M. I. Strahl; Assos.: J. Abrams, S. Weinstein; Asst.: L. Gelb, J. S. Rubin; LAB.: M. Lederer, Dir.: PATH.: M. Lederer; Assts.: G. Victor, S. B. Meltz, E. S. Berlin; DERM.: D. L. Satenstein; Asst.: F. pascher; NEUR.: S. Rothenberg; Assos.: W. Leavitt, H. B. Blan; ANAEST.: J. T. Gwathmey. O.P.D.: D.L. Satenstein, Chf.; F. Pascher; Asst.: W. Z. Spector; Clin. Assts.: D. M. Davidson, M.A. Fleeter, S. Klein, A. Willard. VARICOSE VEIN: R. L. Nach. U.S. MARINE HOSPITAL Bay st., Stapleton. Tel. St. George 7-3010. General. 300 Beds. Med. Dir., M. H. Foster, M. D. CONS. STAFF: A. J. Huey, H. Fox, A. Krida, J. E. J. Kfing, W. S. Bainbridge, G. Bell, I. A. Salisbury, J. O. Fournier, S. P. Oast, Jr., D. Roberts, H. J. Kauffer, J. J. Moorhead, M. W. Thewlis, S. M. Milliken, R. Aebil; ATTD. STAFF. Med. Dir.: M. H. Foster; SURGS.: C. Michel, J. F. Mahoney, W. L. Smith; Assts.: C. L. Wilmoth, C. Sample, M. H. Pike, J. J. Kobes, T. S. McGowan; Act. Assts.: F. Liberson, M. Buchholtz, G. I. Baker; INTERNES: J. G. Blaine, Jr., M. F. Eyerman, H. F. Hoefer, R. F. Hauck, J. A. Hayne, jr., W. H. Kammerer, G. L. Kline, W. H. Matthews, L. E. Reed, J. G. Shaw, K. Kelley. UNITY HOSPITAL 1545 St. Johns pl. Tel. Haddingway 3-5700. General. 200 Beds. Supt., P. A. Smith R. N. CONS. STAFF: H. Brooks, I. Abrahamson, J. B. Bogart, J. J. McGrath, W. A. Jewett; ATTD. STAFF, PHYS.: W. Lintz, Chf.: T. A. McGoldrick, A. Grossman, M. M. Apfel, V. A. Savoia; Assos.: J. Goldsmith, R. Lintz, G. Ball, L. J. Lillienblum, I. H. Marcus; Assts.: J. Schlein, A. Braverman, H. W. Rosen, H. D. Rosenberg, S. E. Posin, S. J. Apfel, I. W. Carlin, E. Davis, R. Imperiale, H. Field, J. Levy; PED.: H. Apfel; Assos.: L. H. Slote, G. Adlerberg; Assts.: H. Schneider, S. Katims, F. Sileo, I. Salevitz, A. Zahn, N. Kotch, J. Sileo; SURGS.: G. I. Miller, L. Miller, H. Berman, J. T. Pilcher; Assos.: J. M. Goldberg, N. C. Murzin, B. Spears; Adjs.: E. W. Lawrence, A. L. Cardoza, W. C. Dean, J. Landesberg, E. Weinstein, E. F. Schnayerson; Assts.: D. Goldstein, S. Robbinowitz, H. H. Schultz, S. M. Podvoll, G.M. Maltese, B. B. Palmenteri, N.A. Lewis, S. Miller, H. Alicandri, J. S. LaBarbara, L. E. Lesser, S. M. Rosen, H. M. Krasnoff, C. S. Rubinstein, L. Gambert, M. Sharon, J. Weinberg, S. Barth, D. Hecht, H. Rosner; ORTH.: J. B. L'Episcopo; Asso.: J. Kreitman; Asst.: L. J. Radest; UROL.: L. S. Drexler; Assts.: W. Rosenfeld, B. M. Shure, M. Ferragamo; DERM.: L. M. Fruchtbaum; Asst.: M. S. Lemlich; OBST.: C. Duncan, Chf.: R. Rosenfeld: Assos.: M. M. Berlind, S. Hyrkin, F. B. Otis; Assts.: J. K. Ain, M. V. Weinstein, T. Dickes, M. Podnos, H. J. Powers: GYN: I. Tractenberg; Assos.: A. Adnopos, J. F. Gennaro, J. Linett, R. Rosenfeld: Assts.: S. Goldstein, M. C. Goldberg, M. Feintuch, I. I. Felner, N. B. Dannenberg, L. Gelb, L. Siskind, M.H. Greenfield, N. Persky; EAR, NOSE & THROAT: I. Heller, S. J. Blumenthal, S. Reinhard; Assts.: R. Ploss, I. Shulman, L.V. Lobel; OPHTH.: J. Goldstein, B. Ginsburg; PROCT.: W. H. Price; Asst.: M. Selkin; ROENT.: M. Strahl; Assts.: S. Ralph, S. Weinstein; PATH.: M. J. Fein; Assts.: C. S. Rubinstein, J. Wittenberg: CARDIOL.: M. Sclar; NEUR.: E. A. Reed, J. Smith; PSYCHIAT.: M. M. Sherman; RADIUM THER.: I. Arons; VARICOSE VEINS: P. Zwerdling: PLASTIC SURG.: W. A. Coakley, Chf.: ORAL SURG.: W. H. Hyde, A. Berger. WYCKOFF HEIGHTS HOSPITAL 132 St. Nicholas av. Tel. Hegemann 3-4500. General. 175 Beds. Maintains Registered School of Nursing. Asst. Supt., L. Schenkweller, Jr. CONS. STAFF: J. M. vanCott, J. T. Pilcher, O. P. Humpstone, A. M. Judd, J. H. Ohly, J. C. Graham, P. L. Parrish, H. T. Langworthy, I. Arons: ATTD. STAFF: PHYS.: A. W. F. Westhoff, Chf.: W. Moser; L. V. McGovern, J. A. Buchanan, G. Burkard, B. J. Rappaport; Assos.: B. Handelsman, D. Nishman; Asst.: H. Golan; Clin. Assts.: M. Teicher, A. Fink; PED.: D. A. Gingold, Chf.: M. N. Josell; Assts.: H. A. Fried, M. Cohen; SURGS.: R. S. Fowler, Chf.: J. Horni; J. L. Bauer, C. J. Pflug, A. C. Holzman, W. H. Cook, J. G. Krauss, W. F. Bozenhardt, A. G. Cook; Assos.: A. Segal, J. Sperling, E. F. Sealand, L. Lefkowitz, T. M. Grodin, J. F. Faigle, L. Retz, H. Linsky, I. Summer; Assts.: N. Forbes, J. Jacaruso, P.Bivona, P. T. F. Neyland, J. Alesi, M. Sheehy, J. L. Cox, J. Brancati, M. L. Feinman, L. Drexler, J. Block, J. Scalzo; Clin. Assts.: L. Fratello, M. L. Goebel, A. L. Algozer, M. Lebedum, A. Carson, C. Aquavella; OBST.: R. F. Herriman, Chf.: Asso.: H. C. Dirlam; Clin. Assts.: M. Friedman, A. Beil, C. Umhey; OTO.-RHINO.-LARYN.: R. L. Moorhead, Chf.: H. Meyersburg, C. Mueller, Jr., I. G. Cameron, J. C. Holzberger; Asso.: S. D. Greenfield; Clin. Assts.: L. Schlessel, H. Demain; OPHTH.: C. Mueller, Sr., Chf.: Assos.: M. Lombardo, F. J. Mangold; Clin. Asst.: E. S. Navarro; UROL.: Assos.: R. Mule, L. Drexler; NEUR.: W. Browning, Chf.: F. C. Eastman; Asst. H. R. Merwarth; DERM.: E. C. Bernauer, Chf.: Asst. W. N. Vogt; X-RAY: G. Forbes, Chf.: PATH.: Asst.: E. A. Nidish; GASTRO-ENT.: C. W. Janson. O.P.D.--PHYS.: Assts.: B. Pollet, A. Fankhauser, M. Kanof, W. J. Schmidt, M. Teicher, W. Puderbach, A. Slipyan; DIABET. ALLERGIC: H. Golan; SURG.: C. P. Aquavella, M. Lebedum, A. Carson, L. Fratello, S. Daum, J. Scalzo, A. L. Algozer, F. Ashley, A. Salvato, J.J. Sheehy, J. P. Artale, J. M. Krich, J. E. Corso, E. O. Groeber, S. Scuderi, J. R. Handelsman, E. J. Martone; PRENATAL: M. Friedman, A. R. Bell; OPHTH.: F. J. Mangold: OTO.-RHINO.-LARYN.: L. Schlessel, H. Demain; PED.: B. Pollet, A. A. Bernhardt; DERM.: S. H. Silvers: UROL.: R. Mule, L. Drexler; VARICOSE VEINS: S. Daum; COMPENSATION CLIN.: C. J. Pflug, Cons. Surg.: W. B. Rosecrans, Chf.: F. Ashley, A. Salvato, A.Carson, J. Scalzo, L. Fratello, S. Daum, A. L. Algozer, J. Alesi. This completes the total transcribing of Hospitals of New York State, Boroughs of Brooklyn, Queens and Richmond, as listed in Volume XXXVII Pages: 558-569 of the 1935-1936 Medical Directory of New York. Transcribed exclusively for the Brooklyn Pages by Miriam Medina Back To PROFESSIONAL Main Back DIRECTORY Main Index Back To BROOKLYN Main